Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 8B: Människokroppen

Skapad 2016-01-10 22:58 i Vallonskolan Östhammar
Vi kommer att lära oss mer om människokroppen och då främst celler/vävnader, hjärta/blodomlopp, matspjälkning, luftvägar/ lungor, njurar/urinvägar samt könsorgan. Ni kommer också att göra ett arbete om sjukdomar som kan drabba dessa organ och ta med aktuell forskning inom området.
Grundskola 8 Biologi
Ditt arbete om en sjukdom ska skrivas efter mallen för faktatexter och redovisas i form av ett bildspel (t.ex. Powerpoint) inför klassen. Du ska ha med en allmän beskrivning av sjukdomen, en fördjupning om hur organen drabbas, symtom på sjukdomen och hur människan påverkas av sjukdomen. En sammanfattning där man också tar upp vad aktuell forskning vet om behandling, spridning mm. Innan redovisningen ska alla göra en kamratbedömning där ni ger förslag på någon förbättring av arbetet. Ni måste använda minst två olika källor till arbetet och ange vilka dessa är.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Arbetssätt

 • Läsa om kroppens celler och organ, samt om deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Välja en sjukdom som kan drabba kroppens organ och samla fakta kring den.
 • Delta aktivt vid genomgångar, laborationer och i diskussioner - bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter.
 • Titta aktivt på filmer och vara beredd att svara på frågor.
 • Genomföra och lämna in resultat från laborationer om puls och andning .
 • Läsa texterna och göra uppgifterna i läroboken.

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi år 9

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: