Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik (läran om ljuset) ht 16

Skapad 2016-01-10 23:02 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Fysik

Hur kommer det sig att man kan se saker trots att de inte utsänder ljus? Varför ser åran i vattnet ut som den är bruten? Vad är färg och hur uppstår de? Ja dessa och många andra frågor kommer du få svar på när vi gått igenom området optik.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Eleverna får möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån deras egna upplevelser. Eleverna ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor och på så sätt utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 

Syftet är också att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de har utvecklats från undersökningar. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

Hur aktivt du deltar i diskussioner.

Hur väl du kan använda dig utav de nya begrepp vi gått igenom och hur väl du kan använda dig av dem i andra sammanhang.

Hur väl du kan genomföra laborationer och analysera resultatet för att sedan se sambandet med teorin bakom.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, filmvisning, gemensamma diskussioner, laboration samt självständig läsning i boken och svara på frågor tillhörande frågor.

Efter områdets slut ska du ha förståelse för följande:

 

 • Veta vad som menas med en ljuskälla
 • Förstå hur ett spektrum uppstår
 • Förstå varför vi kan se något i en viss färg
 • Kunna ljusets hastighet i vakuum och förstå vad som händer med hastigheten i optiskt tätare/tunnare medium.
 • Veta hur ljuset bryts och reflekteras i olika medium
 • Kunna hur ljus reflekteras i buktiga speglar och vad de används  till
 • Kunna förklara skillnaden mellan konvex och konkav lins, och veta vad som händer när ljus passerar igenom
 • Känna till begreppen brännpunkt och brännvidd
 • Känna till ögats anatomi och funktion 
 • Få kännedom om skador/sjukdomar (synfel) relaterade till ögat och ljus samt hur man kan förhindra/åtgärda dessa

 

Vi kommer att avsluta området med ett prov (mer info kommer på veckoplaneringen.)

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

 • infallsvinkel
 • reflektionsvinkel
 • konkav
 • konvex
 • brännpunkt
 • brännvidd
 • brytningsvinkel
 • totalreflektion
 • fiberoptik
 • närsynthet
 • översynthet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: