Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La France

Skapad 2016-01-10 23:07 i Friskolan Asken Grundskolor
Realia
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om Frankrikes geografi och traditioner. Du kommer att märka att det finns en hel del likheter men också en del skillnader mellan Frankrike och Sverige. Dina kunskaper kommer du att få visa i ett prov.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Undervisning

Du kommer att få arbeta med texter och frågor om Frankrike som ska redovisas skriftligt i form av ett prov, Dessutom kommer du att lyssna på filmklipp som handlar om de olika regionerna i Frankrike och visa att du har tagit del av och förstått dessa genom samtal eller i skrift.
 
Lärarens mål

Efter genomgången kurs har du:

-  lärt dig fler ord och uttryck samt använder dessa i ditt eget skrivande och samtal
-  lärt dig mer om landet där språket talas och kommer kunna göra enkla jämförelser
- ökat din förmåga att läsa/ lyssna och förstå samt göra dig förstådd i tal och skrift

Bedömning

Det du kommer att bli bedömd på är din förmåga att:

- läsa och visa att du förstått
- tala
- lyssna
- skriva

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: