Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2016-01-11 06:54 i Regnbågsskolan Gullspång
Ett arbetsområde där du får läsa, skriva och analysera dikter
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Bild
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra diktanalys och genom att själv skriva dikt.

Innehåll

Till dig som elev

Mål
Målen för arbetsområdet är att du ska:
träna på att uttrycka tankar och känslor kring olika typer av dikter
kunna skriva olika typer av dikter
att samtala och uttrycka egna åsikter
träna på att analysera dikter

Arbetssätt
Du kommer att få läsa dikter enskilt och tillsammans.
Du kommer att få lära dig olika sätt att skriva dikter, tex. haiku, femrading och upprepningsdikt.
Du kommer att få lära dig ett sätt att analysera dikter på.

Redovisningsform
Alla dikter du skrivit samlar du i en mapp/plastficka.
Du väljer ut en eller flera av dina dikter och hänger upp i vår "dikthörna" på väggen i klassrummet.

Du läser upp en egen dikt i en liten grupp eller inför klassen, det väljer du själv.

Bedömning
Det som kommer att bedömas är:
Hur du läser och analyserar dikter
Hur du förstår hur dikter är uppbyggda och att du visar att du kan skapa olika typer av dikter

Reflektion
Vad hade du för tankar om att skriva dikter när vi började?
Har dina tankar om att skriva dikter förändrats? På vilket sätt?
Finns det någon av dina dikter du är stolt över? Vilken? Varför då?
Vad gör man när man analyserar en dikt?
Tror du att du kommer att fortsätta skriva dikter när arbetsområdet är avslutat? Varför/Varför inte?

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPpcra5yt9Q&feature=youtu.be

 

 

 

Uppgifter

 • Dikt

 • Analys av dikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Bedömningsmatris "Dikter" åk 6

Rubrik 1

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser dikter med flyt.
Du läser dikter med gott flyt.
Du läser dikter med mycket gott flyt och inlevelse.
Läsförståelse
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en grundläggande läsförståelse.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en god läsförståelse.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en mycket god läsförståelse.
Analys
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett enkelt sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett utvecklat sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett välutvecklat sätt.
Skriva egen dikt
Innehållet i din dikt är begripligt och du har i huvudsak följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är relativt tydligt och du har förhållandevis väl följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är tydligt och du har följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Skriva egen dikt
Du följer skriftspråkets regler med viss säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med relativt god säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med god säkerhet.
Beskriva
Du får med enkla beskrivningar i dina dikter.
Du får med utvecklade beskrivningar i dina dikter.
Du får med välutvecklade beskrivningar i dina dikter.
Analys
I din analys skriver du ett enkelt omdöme om diktens innehåll och språk.
din analys skriver du ett utvecklat omdöme om diktens innehåll och språk.
din analys skriver du ett välutvecklat omdöme om diktens innehåll och språk.
Kombinera dikt och bild
Du har gjort en bild som i huvudsak levandegör och fungerar ihop med en dikt.
Du har gjort en bild som på ett ändamålsenligt sätt levandegör och fungerar ihop med en dikt.
Du har gjort en bild som på ett ändamålsenligt och effektivt sätt levandegör och fungerar ihop med en dikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: