Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria år 8

Skapad 2016-01-11 08:26 i Apalbyskolan Västerås Stad
LPP för litteraturhistoria
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Litteraturhistoria från antiken till modern tid


Vi läser och analyserar texter av olika slag och från olika litterära tidsepoker. Vi lär oss om några betydelsefulla författare ur litteraturhistorien och deras verk. 

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter vilket ger eleverna ges förutsättning att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska även ges förutsättning att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften samt utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Mål


Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia och kulturella identitet. Ibland behöver man se bakåt på sin historik för att se var vi befinner oss idag. Målet med arbetsområdet är att eleven:

 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag

- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och övriga världen.

 

 

Arbetssätt

Vi läser tillsammas fakta kring epokerna och verksamma författare från antiken till modern tid.  Vi diskuterar det vi läser och kopplar det lästa till tidigare kunskaper.

Vi läser utvalda texter och diskuterar dessa.

Eleverna skriver ett författarporträtt kring en valfri författare. 

Vi avslutar med ett skriftligt prov.

I faktabladet ska följande frågor besvaras i löpande text:

 •   Vad är typiskt för epoken?

 •   Vilka var de viktigaste författarna?

 •   Kända böcker? Vilka är fortfarande populära? Vilka böcker har filmatiserats?

 •   Vad skrev man om? Vilka ämnen var viktigast?

 •   Hur såg samhället ut under epoken? T.ex. hur såg samhället ut när det gäller manligt

  och kvinnligt? Fattig/rik? Barn/vuxen?

 •   Vem skrev böcker? Fick vem som helst skriva eller var det få människor förunnat?

 •   Skrivs böcker idag som handlar om ungefär samma sak?

 •   Skrivs det böcker idag som handlar om ungefär samma sak? Finns det nutida författare

  som hämtar sin inspiration i er epok?

Bedömning

Eleven bedöms på föjande:

- ha läst flera texter och sedan reflekterat över dessa. 

-lämnat in ett författarporträtt 


- ha visat att du förstår innehållet i de texter vi läser


- ha visat att du kan reflektera över texternas innehåll, deras påverkan på samtiden


- ha deltagit i diskussioner kring de texter vi läser


- ha visat att du kan se skillnader eller likheter mellan texterna och tidsepokerna


- ha visat att du har grundläggande kunskaper om några av de mest betydelsefulla författarna under litteraturhistorien samt den samtid de levde i

Matriser

Sv SvA
Svenska Litteraturhistoria

E
C
A
Faktakunskaper
Eleven känner till några betydelsefulla författare och deras verk.
Eleven har god kunskap om betydelsefulla författare och deras verk.
Eleven har en mycket god kunskap om litteraturhistoriens berömda författare och deras verk.
Läsförståelse
Eleven kan läsa varierad litteratur och återge innehållet. Eleven kan reflektera kring det lästa.
Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter textens typ och visar en större förmåga att reflektera till det lästa.
Eleven har bredd i sin läsning och relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag. Eleven visar dessutom ett personligt förhållningssätt till det lästa.
Tolka och analysera. Dra paralleller och slutsatser.
Kunna göra enkla sammanfattningar av olika texter. Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla resonemang om budskapen i de olika verken.
Eleven gör enklare analyser av innehåll i olika texter.
Eleven tolkar och värderar med originalitet. Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra väl underbyggda resonemang av olika slags texter.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen så innehållet framgår tydligt och sätta sig in i andras tankar
Eleven kan samtala och argumentera i diskussioner för den egna åsikten, ställa frågor som hör till ämnet, lyssna på andra och granska sina egna och andras argument.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: