Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen, kristendomen och ïslam

Skapad 2016-01-11 09:06 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi ska lära oss om världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam.Vi diskuterar likheter och skillnader mellan religionerna och vilka konsekvenser religionen får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi ska lära oss om världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam. Vi diskuterar likheter och skillnader mellan religionerna och vilka konsekvenser religionen får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?

Innehåll

Förmågor som arbetsområdet övar

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

.

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor:

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser anhängarna av de olika religionerna på kärlek och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Läsning av faktatexter

 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma hur du deltar i diskussioner och svarar på frågor under lektionerna. Jag kommer också att bedöma de uppgifter ni får av mig.

Matriser

Re
Religion åk 6

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Hur påverkar religioner oss i samhället? Hur kan vi se detta?
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen delge hur vi kan se någon av vår religioners påverkan i samhället på ett mycket enkelt sätt.
Du kan berätta hur vi kan se några olika religioners påverkan i samhället.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar.
Du kan berätta hur vi kan se olika religioners påverkan i samhället utifrån flera frågeställningar. Du för resonemanget framåt.
Analys och kommunikativ förmåga
Hur du kan se skillnader och likheter mellan några olika religioner.
 • Re
Du kan med stöd av en vuxen ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange någon likhet eller skillnad.
Du kan ange både likheter och skillnader. Du drar antingen någon egen slutsats eller gör någon egen värdering.
Du kan ange både likheter och skillnader och du drar egna slutsatser eller gör egna värderingar.
Kunskap om
Heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • Re  4-6
Du visar att du kan ange några heliga platser eller ritualer eller levnadsregler.
Du visar att du kan ange några enstaka heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att du kan ange flera heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Du visar att du kan ange de flesta heliga platser, ritualer och levnadsregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: