Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ramsor med musik och rapp Årskurs 3

Skapad 2016-01-11 09:54 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska skapa egna engleska ramsor som ska resultera i en sång som innehåller musik och rapp
Grundskola 3 Engelska

Vi ska skapa egna engleska ramsor som ska resultera i en sång som innehåller musik och rapp med begreppen tid, hälsningsfraser, färger, frukter och siffror

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi ska skapa egna ramsor på engelska, med enkla ord och fraser som vi ska skapa egen musik till.

Med egen fantasi och egna idéer ska barnen skriva ramsor på svenska som vi gemensamt översätter så att de kan passa in i ett musikstycke som innehåller musik och rapp.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Undervisningens innehåll: Hur?

 Vi ska presentera olika filmklipp av befintliga ramsor som de kan få idéer från. Vi ska presentera musikgenren rapp kombinerat med sång. De ska därefter skriva egna texter/rim som gemensamt ska översättas så att de kan passa in i ett musikstycke som innehåller musik och rapp. Detta ska resultera i ett redovisningstillfälle med ett inspelat videoklipp.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 Eleverna ska kunna använda sin röst när de sjunger eller rappar engelska ramsor. De ska förstå innehållet och orden. De ska kunna begreppet, rapp  sång och rytm och applicera det på en skapad  musikprodukt.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 Vi ska arbeta i grupper om 4 elever per grupp. De ska  sammarbeta och ansvarsfullt  gemensamt  göra ett aktivt val av temat på deras arbete, utifrån de direktiv som de får av oss. De gemensamma valen utgörs av begreppen som vi har valt att arbeta med. Dessa är tid, färger, hälsningsfraser, siffror och frukter.

Bedömning

Detta bedömer vi i Engelska:

Du  ska kunna skriva en enkel text på engelska

Detta bedömer vi i Musikämnet:

Du ska kunna  sjunga/rappa och gestalta en ramsa/sång på engelska.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser

En
Engelska ramsor med musik och rapp- bedömningsmatris i engelska och Musik

Du ska kunna skriva en enkel text på engelska och du ska kunna sjunga/rappa och gestalta en engelsk ramsa.

Nivå 1
Nivå 2
Du ska kunna sjunga/rappa och gestalta en engelsk ramsa.
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
Du ska kunna sjunga/rappa och gestalta en engelsk ramsa
Du ska kunna sjunga/rappa och gestalta en engelsk ramsa med rytmik
Du ska kunna skriva en enkel engelsk text
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du ska kunna med hjälp skriv en enkel engelsk text
Du har förmågan att självständigt skriva en enkel engelsk text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: