Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Hur fungerar internet-Vt 16

Skapad 2016-01-11 09:57 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 8 – 9 Teknik
Använder du internet i din vardag? Det är självklart att du svarar ja.Vår vardagslivet har blivit så beroende av internet. Men hur ofta fundera du över hur internet fungerar och styrs?

Vill du också dela dina åsikter eller erfarenheter med de andra? Hur ska du göra detta?

Innehåll

Syfte och lärandemål

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Arbetsgång

Hur fungerar internet? Vad är IP-adresser?

Hur webbplatser fungerar på internet? Vad är ett domännamn och hur fungerar det?

Hur fungerar wordpress? Eleverna ska skaffa egna blogg.

Säkerhets på internet.

Källkritik på net.

 

Detta kommer vi att bedöma

Kvalitet på arbetet bedöms enligt matrisen nedan.

Det bedöms inlämningsuppgift, era blogg och era arbete under lektioner.

Matriser

Tk
Teknik åk 7-9

Undersöka tekniska lösningar

F
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du beskriver med god användning av ämnesspecifika begrepp
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar
Du beskriver hur ingående delar samverkar och visar då på andra liknande lösningar.

Föra resonemang

F
E
C
A
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och då visa på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: