Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationsspridning och källkritik

Skapad 2016-01-11 10:01 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi arbetar med massmedier, reklam, informationsspridning - säkerhet - kränkningar på internet, samt källkritik.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Biologi
...

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Vi arbetar utifrån olika tidningar; både i pappersformat och via internet. Vi ser reklamfilmer/bilder och gör egna reklamaffischer. Vi diskuterar kränkningar på nätet samt nätmobbing.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Bedömning

Mål till dig som elev:

- Du ska veta vad massmedier och kommunikation är.

-Du ska veta skillnaden mellan dags, vecko och månadstidningar.

- Du ska veta vad olika sidor i en tidning innehåller.

-Du ska veta vad sändare, mottagare,budskap betyder.

- Du ska veta hur reklam påverkar oss.

- Du ska känna till farorna på internet och hur du kan skydda dig från dessa.

- Du ska veta hur man anger källor.

- Du ska veta vad ett källkritiskt tänkande är.

 - Du ska kunns producera en reklambild.

Läraren bedömer:

- kvaliten på dina arbeten.

- ditt deltagande vid diskussioner.

- din arbetsinsats i pararbeten.

- ditt resultat på kunskapsprov.

 

 

 

Undervisning

Vi ser filmer och diskuterar

 Vi läser i läroböckerna och arbetar med olika uppgifter tillhörande dessa.

Vi använder tidningar och internet.

Vi arbetar med fristående uppgifter, kopplat till arbetsområdet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: