Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete med stödfrågortest

Skapad 2016-01-11 10:08 i Fiskebyns förskola Båstad
Exempel på stödfrågor i SKA-mallen
Förskola
Prioriterat mål/område utifrån utvärdering och nulägesbedömning

Innehåll

Nuläge (Bakgrund) Var är vi?

Hur utforskar barnen miljö och material i vardagen?

Vilka miljöer är mest intressanta? Hur/varför?

Spontana gruppkonstellationer?

Riskområden?

Syfte/Vart ska vi?

Vilket/vilka utvecklingsområde har vi med från förra terminen?

Hur vill vi utmana barnen vidare utifrån våra observationer av barnen i våra miljöer?

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva och lära utifrån sina intresse och erfarenheter?

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att de ska få möjlighet att utveckla?

Vilka möjligheter/hur kommer barnen att kunna påverka utvecklingsarbetet?

Vilka förändringar i miljö och/eller material behövs?

Vilket utvecklingsområde har pedagogerna?

Mål


Strategier/insatser (Genomförande) Hur gör vi?

Att tänka och organisera utifrån:

Dokumentation och reflektion i arbetslag och barngrupp

Föreläsningar och litteratur

Gruppkonstellationer

Miljöer/material

Ansvarsområden

Aktiviteter 

Övrigt av vikt

 

 

Utvärdering/Hur blev det?

Resultat kopplat till syfte/vart ska vi:

Vilka strategier/insatser genomfördes?

Vilken förändring/utveckling ser vi?

Analys: Vilka strategier/insatser gav resultat?

Analys av resultatet.

Övrigt av vikt:

 

Utveckling/Vart ska vi?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: