Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen -17, åk 7: Kap. 6,7,8,9. Chouette B.

Skapad 2016-01-11 10:12 i Britsarvsskolan Falun
Presentera en person, beskriva bostad, handla, skriva brev och presentera sig själv utförligt.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Målen är att kunna använda inlärda fraser och ord för att beskriva en person utförligt, beskriva en bostad med lägesord och rum, lära sig högre siffror än 100, handla, frukt och färger. Detta omfattar veckorna 1- 8, vårterminen 2017.

Innehåll

Arbetssätt: Inlärning av ord, fraser och uttal på lektioner och genom repetition, läxor för att befästa kunskaperna. Pararbete och muntliga träningar, hörförståelse. Egna produktioner att redovisa muntligt, ett mindre diagnostiskt prov på baskunskaperna.

Bedömning sker genom aktivitet i klassrummet, läxor,fortlöpande  muntlig och skriftlig redovisning, gemensamt och enskilt arbete. i slutet av perioden ges ett kort diagnostiskt prov av baskunskaper och i viss mån eget skrivande inom välkända områden. 

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9, franska.

E
C
A
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang t.ex. internet och andra medier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Eleven kan med hjälp av språkliga strategier förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Att kunna använda lexikon.
Eleven förstår hur ett lexikon är uppbyggt.
Eleven kan oftast välja rätt ord till rätt sammanhang.
Eleven använder lexikon med stor säkerhet.
Att kunna se skillnader och likheter mellan målspråkslandet och det egna landet.
Eleven kan några enkla fakta om målspråkslandet och kan jämföra detta med det egna landet.
Eleven kan uttrycka relativt utvecklade åsikter kring skillnaderna mellan målspråkslandet och det egna landet.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: