Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar & News Eng 8 VT16

Skapad 2016-01-11 10:14 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Redovisa och diskutera nyheter. I arbetsområdet går vi igenom grundläggande grammatik samt kopplar grammatiken till nyhetstexterna genom en "Grammar Hunt".
Grundskola 7 – 9 Engelska
Tell us about the latest news from the English speaking world! Do a "Grammar Hunt" at English news sites.

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet arbetar vi parallellt med nyhetsbevakning och grammatik. Målet är att du ska kunna:

 • Läsa och förstå nyhetstexter på engelska.
 • Bevaka nyheter i ett engelsk-talande område i världen och kunna reflektera över aktuella händelser.
 • Välja ut och återberätta relevanta nyheter muntligt.
 • Lära dig mer om språkets struktur (grammatik) och kunna analysera grammatik i nyhetstexter.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Arbetets innehåll

 • Söka, läsa och förstå nyheter på Internet
 • Diskutera nyheter
 • Göra en muntlig presentation av en nyhet (enskilt)
 • Grammatik - genomgångar, övningar och test
 • Analysera grammatik i nyhetstexter

Arbetssätt och redovisningsform

v 2-6

Vi arbetar med grammatik vid ett tillfälle per vecka. Det andra tillfället ägnar du åt nyhetsbevakning. Närmare instruktioner ges på Its learning varje vecka.

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper bedöms enligt kunskapskraven nedan. Detta sker genom:

 1. Gruppdiskussioner om nyheter
 2. Muntlig presentation av nyhet
 3. Grammatik - flervalsfrågor samt kort skrivuppgift

Reflektion och utvärdering

Din kunskapsutveckling. Tycker du att du nått målen? Varför/Varför inte? Motivera. 

Ge mig gärna feedback på typen av uppgifter du fått. Även vad du tyckt om sättet att redovisa dina kunskaper (skriftligt och muntligt). /Louise

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Bedömningsaspekter "Grammar & News"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig muntligt
Presentera & diskutera nyhet
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig begripligt och enkelt.
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt.
I samtal och diskussioner kan du uttrycka dig tydligt och med flyt.
Diskutera och jämföra
Presentera & diskutera nyhet
Du diskuterar översiktligt nyheter i engelsktalande världen, och kan jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt nyheter i engelsktalande världen, och kan på ett välutvecklat sätt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat nyheter i engelsktalande världen, och kan och kan på ett välutvecklat och nyanserat sätt jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Välja och använda material
Presentera & diskutera nyhet
Du kan välja ut nyheter från olika medier samt på ett godtagbart sätt använda dessa i din presentation och i samtal med andra.
Du kan välja ut nyheter från olika medier samt på ett bra sätt använda dessa i din presentation och i samtal med andra,
Du kan välja ut nyheter från olika medier samt på ett bra och effektivt sätt använda dessa i din presentation och i samtal med andra.
Formulera sig i skrift
Grammatik
Du visar att du har grundläggande kunskaper om de språkregler i engelska som vi gått igenom.
Du visar att du har goda kunskaper om de språkregler i engelska som vi gått igenom.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om de språkregler i engelska som vi gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: