Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfriluftsliv åk 7

Skapad 2016-01-11 10:33 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Idrott och hälsa

I det här arbetsområdet fokuserar vi på att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv i vinterlandskap.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att titta på filmer och jobba både teoretiskt och praktiskt med hur vi förebygger risker på isen, hur man klär sig på bästa sätt i kyla, samt hur man går tillväga om någon skulle ramla igenom isen.

Vi kommer att vara ute i snön och genomföra olika lekar.

Vi kommer att planera och genomföra en heldag ute på isen!

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att planera och genomföra friluftsliv i vintermiljö kommer att bedömas. T ex hur du planerar för att kunna vara ute en hel dag (kläder, mat, mm).

Din förmåga att utföra livräddning på isen med hjälp av kastlina och isdubbar kommer också att bedömas.

Hur du får visa vad du kan:

Genom din planering och ditt praktiska utförande, både på lektionerna, men framförallt på utedagen.

Uppgifter

 • Vinterrapport

 • Vinterrapport

Matriser

Idh
Vinterfriluftsliv

Fruluftsliv

 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera
Eleven behöver träna mer på att anpassa sitt val av utrustning i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.
Eleven anpassar till viss del sitt val av utrustning i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.
Eleven anpassar relativt väl sitt val av utrustning i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.
Eleven anpassar väl sitt val av utrustning i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.
Genomföra
Eleven behöver träna mer på hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen, samt hur elevens val av kläder/utrustning fungerade gentemot aktiviteterna.
Eleven kan utvärdera den genomförda utedagen genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen, samt hur elevens val av kläder/utrustning fungerade gentemot aktiviteterna.
Eleven kan utvärdera den genomförda utedagen genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen, samt hur elevens val av kläder/utrustning fungerade gentemot aktiviteterna.
Eleven kan utvärdera utedagen genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten tillämpats under dagen, samt hur elevens val av kläder/utrustning fungerade gentemot aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: