Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filma ett experiment!

Skapad 2016-01-11 11:25 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna kommer att planera och genomföra experiment, jobba med att analysera dessa och inhämta kunskap för att på en grundläggande nivå kunna förklara hur det går till för yngre barn. Kamratbedömning kommer att ske under arbetets gång. Vi kommer att arbeta med I-Pads för att sedan dokumentera detta.

 

Centrala begrepp

Hypotes, genomförande, resultat, analys, laboration, målgrupp.

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  C 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Ke  C 6
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Bedömning

Området bedöms genom den färdiga filmen.

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: