Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en berättelse

Skapad 2016-01-11 11:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Elever ska skriva en berättelse genom att samla material, hitta och beskriva en handling med sina egna ord.
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Mål

-Elever ska kunna samla material för en berättelse.

-Elever ska kunna hitta och beskriva en handling med sina egna ord.

-Elever ska kunna skriva en början och ett slut med en röd tråd.

Innehåll

Avsnitt 2

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 

 1. Läsa igenom material

Elever ska läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur. 

 1. Göra en tankekarta

Elever ska tänka igenom ämnet och sedan skriva ned uppslag och idéer i korta punkter. När eleverna fått en handfull punkter ska de försöka ordna dem till en helhet som hänger ihop.

    3. Tänka ut hur man kan börja och sluta

Elever ska ta sina punkter. De ska utformas så att varje punkt kan passa som ett stycke i den färdiga berättelsen. Punkterna ska till slut fogas samman så att den röda tråden blir tydlig. De ska försöka använda de kanjitecken som de lärt sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Skriva en berättelse i japanska åk6-9

E
C
A
Stavning och teckenbruk
Fel val av tecken. Bara Hiragana.
Flertalet tecken används korrekt.
Användning av Kanji motsvarar din årskursnivå och är felfri.
Meningsuppbyggnad
Meningarna är för korta och enkla eller ordföljden är fel.
Ordföljden är korrekt och flera ordklasser används.
Användning av ordklasser motsvarar din årskursnivå och är grammatiskt korrekt.
Komposition
Texten är osammanhängande.
Början och slut hänger ihop.
Hela texten hänger ihop, med bra början och slut.
Innehåll
Innehållet är svårt att begripa.
Innehållet är begripligt, men saknar budskap.
Texten är begriplig och en röd tråd kan följas från början till slut. Budskapet går fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: