Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kerstins tankar om geometri år 7, Prio

Skapad 2016-01-11 12:06 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Mål för kapitel 3 i Prio 7 för 7b vt 16 på Karl Johans skola
Grundskola 7 Matematik
Vem är störst. bäst och vackrast? Vi människor har alltid haft behov av att mäta oss med andra och inom det här arbetsområdet kommer vi att utveckla vårt mätande till att inte bara handla om oss själva utan om att kunna mäta det mesta på jordklotet - geometri.

Du kommer att få lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Mål för grundkursen

När du arbetat med grundkursen i det här kapitlet ska du kunna :

 • de vanligaste enheterna och prefixen
 • geometriska begrepp, se lista nedan
 • använda gradskivan och mäta vinklar
 • känna igen och kunna namnge månghörningar
 • månghörningarnas vinkelsumma
 • beräkna omkretsen av olika geometriska figurer, även oregelbundna
 • beräkna arean av olika geometriska figurer som t ex trianglar, rektanglar och parallellogrammer, även oregelbundna och sammansatta figurer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Fördjupning

Möjlighet till fördjupning finns under "Hög höjd". Där finns uppgifter ordnade i ökande svårighetsgrad.

Arbetssätt

Kerstin har genomgångar vid 2-3 tillfällen per vecka. Övrig tid är det enskilt arbete eller arbete i par, många gånger utifrån din egna planering. Du jobbar så att du lär dig så mycket som möjligt. Vid behov tar du hem och räknar de uppgifter du behöver. Det kommer inte att bli några "vanliga" läxor. 
Ni kommer också att jobba två och två med problem, resonemang och kommunikation, s. 108-109.

Bedömning

Vi kommer att ha en diagnos för att kunna bedöma hur var och en ska kunna gå vidare på sin nivå. Där ges också möjlighet att visa nivån för betyget E. 

Området kommer till viss del att testas av tisdag 9/2. Mer info om provet kommer att finnas i Google Classroom. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: