Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8, samhällskunskap: Lag & rätt

Skapad 2016-01-11 12:08 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Ett sju veckor långt arbetsområdet som handlar om Sveriges rättssystem.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
I alla sammanhang i livet måste det finnas klara och tydliga regler för vad som gäller, så är det till exempel på fotbollsplanen, i trafiken eller här på Castello. I arbetsområdet "Lag & rätt" kommer vi att få lära oss mer om systemet av regler som bestämmer hur vi bör leva tillsammans i samhället.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Arbetsgång

Vecka 2
* Vi ser två UR-avsnitt, en om brott i grupp och en om internettrakasserier.
* Utdelning av läroböcker.
* Vi läser och arbetar med boken sidan 54-60. Ni ska skapa en lista där ni med egna ord förklarar bokens kursiva begrepp.
* Till nästa vecka läser ni sidorna 61-65 i läroboken.

Vecka 3
* Vi ser en UR-film om sexualbrott.
* Vi läser och arbetar med boken sidorna 61-65. Ni fortsätter med begreppslistan och börjar med bokens instuderingsfrågor.
* Vi diskuterar och navigerar oss fram på www.umo.se
* Skrivuppgiften om sexualbrott lämnas ut. Färdig text mejlas till helena.bjornfot@pysslingen.se senast tisdagen 26 januari.
* Till nästa vecka läser ni sidorna 66-74.

Vecka 4
* Vi ser en UR-film om misshandel.
* Vi läser och arbetar med bokens instuderingsfrågor och med begreppslistan.
* Vi repeterar händelsekedjan från brott till påföljd.
* Till nästa vecka läser ni sidorna 80-87.

Vecka 5
* Vi ser en UR-film om hatbrott och en film om Sveriges domstolar.
* Ni arbetar med frågorna på sidan 87.
* Vi förbereder kommande veckors rättegångsbesök genom att gå igenom häftet om Tingsrätten.

Vecka 6
Ingen samhällskunskapslektion på tisdagen då Helena har nationella ämnesprov med årskurs 6.

Onsdag 10 februari ca 9:00-11:00
Grupp A: Besöker Nacka Tingsrätt. Samling utanför rätten 8:45 (Nacka Strand). Kom i tid! Buss 71 går mot Jarlaberg från Ekuddsvägen. Efteråt sammanfattar ni i text vad rättegången handlat om och era intryck av de olika utsagorna. Ni avslutar texten med att ge förslag på hur ni tror att domstolen kommer att döma (1-2 sidor). Färdig text mejlas senast tre dagar efter rättegången (fredag).

Grupp B: Ser på UR-film om förtal och arbetar klart med kapitlet. Facit finns så att ni kan rätta era svar. Gör också klart begreppstabellen.

Vecka 7
* Vi ser en UR-film om arbetsrätt. och börjar repetera inför provet.

Onsdag 17 februari ca 9:00-11:00
Grupp A: Ser på UR-film om förtal och arbetar klart med kapitlet. Facit finns så att ni kan rätta era svar. Gör också klart begreppstabellen. 

Grupp B: Besöker Nacka Tingsrätt. Samling utanför rätten 8:45 (Nacka Strand). Kom i tid! Buss 71 går mot Jarlaberg från Ekuddsvägen. Efteråt sammanfattar ni i text vad rättegången handlat om och era intryck av de olika utsagorna. Ni avslutar texten med att ge förslag på hur ni tror att domstolen kommer att döma (1-2 sidor). Färdig text mejlas senast tre dagar efter rättegången (fredag).

Vecka 8
* Prov i SO-rummet tisdagen 23 februari kl 9:00-10:30.
* Vi ser på sista avsnittet i UR-serien som handlar om förskingring.
* Vi går igenom provresultatet.

Sammanfattning

DU SKA

 1. Delta aktivt på genomgångar, ställa frågor, yttra dig i diskussioner och ta anteckningar.
 2. Läsa sidorna 54-74 och 80-87 i läroboken S.O.S Samhälle 7.
 3. Svara på alla "Frågor på texten" som hör till kapitlet "Lag & rätt" och de utpekade sidorna.
 4. Följa med och markera det viktigaste när vi går igenom häftet som handlar om Tingsrätten.
 5. Vara åskådare på en rättegång i Nacka Tingsrätt.
 6. Skriva en begreppslista där du förklarar arbetsområdets centrala begrepp.
 7. Skriva en text där du sammanfattar dina intryck från rättegången du besökte.
 8. Skriva en reflekterande text om sexualbrott.
 9. Se alla avsnitten i UR-serien "Justitia".
 10. Göra provet den 23 februari.

 

TILL PROVET ...

 • Ska du kunna det som står i boken, häftet om Tingsrätten + begreppen.

Examination

1. Skriftligt prov tisdagen 23 februari klockan 9:00-10:30 i matsalen.

2. Skriftlig inlämning av en reflekterande text kring sexualbrott. Texten ska vara i Times New Roman, 12 punkter och med 1,5 i radavstånd. Den ska vara på cirka 1000 ord.

3. Skriva en text om rättegången. Times New Roman, 12 punkter och med 1,5 i radavstånd. Den ska vara på cirka 700 ord.

Kunskapskrav

Detta kommer att bedömas
• Fakta och begrepp, t.ex. dina kunskaper om hur rättssystemet i Sverige fungerar.
• Din förmåga att dra slutsatser kring brott och straff.
• Din förmåga att argumentera kring fördelar och nackdelar med olika påföljder (straff).
• Din förmåga resonera och argumentera kring moraliska frågor om brott och straff, rätt och fel.
• Hur väl du kan använda dina kunskaper vid ett provtillfälle, i två skriftliga inlämningar och i muntliga diskussioner.

 

Uppgifter

 • Rättegångstext

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: