Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 8 VT 16

Skapad 2016-01-11 12:33 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Planering i engelska
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Lektionsplanering

ÅTTORNAS ENGELSKA

 

Lektion 1

Böcker ut

Planering delas ut

The media is all around us s. 10-12 TB

 • lyssna, läs

Tillsammans: hörövningarna 42 och 44 (worksheet 11 behövs) s. 27 WB

I par: övning 27 s. 21 WB (worksheet 8 behövs)

I grupper om 4: diskussionsövning 25 s. 19 WB

 

Lektion 2

The power of advertising s. 13-15 TB

 • lyssna, läs

Övning 20 s. 18 WB (skriv frågor, byt med partner)

Läs igenom diskussionsövning 20 s. 26, 6*6-regeln förklaras i samband med detta

Alla förberedda för genomförande av diskussionsövningen veckan efter, lappar med maximalt 6*6 stödord är då tillåtna

 

Lektion 3

Genomgång om pågående form presens/preteritum, även pågående kontra enkel, s. 28-32 WB

Enskilt

 • gör dessa övningar

I par

 • övning 2. s 6 WB; använd orden från de två första styckena

Läxa: förberedda för diskussion övning 20

 

Lektion 4

Diskussionsövningen (20 s. 26) genomförs, en grupp i taget

           Enskilt i klassrummet

Famous magazines s. 18-19 TB

 • läs
 • övning 11 s. 12 WB

 

Lektion 5

It´s in the paper s. 16-17 TB

 • lyssna, läs

Enskilt:

 • 5 s. 8 WB
 • 15 14 WB
 • 16 s. 15 WB

Genomgång sammandragningar och komparation s. 33-36 WB

 • påbörja enskilt arbete med övningarna

 

Lektion 6:

Enskilt arbete med s. 33-36 WB

LÄXA: glosorna i gula rutorna till s. 13-17

 

Lektion 7:

Gemensamt:

 • genomgång om preposition+ ing-form samt demonstrativa pronomen s. 37-40 WB

    I par:

 • övning 40 s. 26 WB
 • övning 43 s. 27 WB

Enskilt:

 • påbörja arbete med övningar 37-40 WB

Lektion 8

Förhör (vanligt glosförhör)

Preposition+ ing-form samt demonstrativa pronomen s. 37-40 WB

Noggrann förklaring runt debatten veckan efter: alla får sig en roll tilldelad då man ska diskutera sådant som kommer fram i de tre första texterna i boken. En i varje grupp är diskussionsledare, som för protokoll som lämnas in.

 

 

Lektion 9-10

Gruppdebatt runt The media is all around, The power of advertising, It´s in the paper

Eleverna har fått sig tilldelat roller och agerar utifrån dessa: en är en Internet-nörd, som är beroende av online-spel, Facebook och så vidare, och som förnekar sitt beroende; en är ansvarig för reklam, en är engagerad i att bryta beroende av media osv.


I klassrummet, enskilt

 • läs The outside chance 30-32 TB
 • gör övning 38 s. 25 WB
 • i mån av tid, gör även övning 39 s. 25 WB

 

Lektion 11

Agony Aunt s. 20-21 TB

-lyssna, läs

Enskilt:

 • 4 s. 8 WB
 • 8 s. 10 WB
 • 17 s. 15 WB
 • 41 s. 26 WB (worksheet 9 behövs)

Lektion 12

I par:

 • 35 s. 23 – läraren har med sig ”problem page” från svensk ungdomstidning; översättningsövning (går det inte att hitta ungdomstidning så någon tidskrift – och så får man tänka lite kring vad som är passande) översättningsövning
 • 23 s. 18 WB (worksheet 7 behövs)

LÄXA: glosorna s. 20-21 samt uppgift att ha läst igenom texten igen. Noggrann förklaring om att förhöret kommer att vara annorlunda än tidigare; det finns en första sida som bara är 20 glosor som översätts, på baksidan finns mer avancerade uppgifter där ord ska sättas in i luckor, synonymer eller motsatser skrivas och liknande. Förklara att denna modell kommer att tillämpas också i det fortsatta arbetet. (En möjlighet är att full poäng på förhörets första sida räcker för att klara C-gränsen, att man måste visa färdigheter också på baksidan för att få något av de högsta betygen; motsätter sig engelsklärarna i 8:an betyg på dessa förhör ges enbart poäng).

 

Lektion 13

Popular Soaps and TV shows s. 22-24 TB

-lyssna, läs

I grupper: prata om andra TV-program som ni gillar. Försök få till lika mycket information som i texterna.

 

Lektion 14

Förhör

Enskilt:

-  läs igenom Famous reality shows s. 25-27 TB

-  summera texterna på svenska, visa läraren

 

Lektion 15

Watching TV s. 28-29 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • 1 s. 6 WB
 • 2 s. 6 WB
 • 18 s. 16 WB
 • 19 s. 17 WB

 

Lektion 16

Dela ut instruktioner till provet som hör till Section 1. Förklara att detta ska spänna över fyra lektioner, att det omfattar tre delar, och att diskussion 2 kommer genomföras under den tid som man pluggar till provet. Enskilt pluggande.

 

Lektion 17-19

Watching TV s. 28-29 fast i verkligheten; vad har var och en att säga om sina TV-vanor diskussionsledare utsedd i varje grupp, verkliga åsikter ska fram

 • i klassrummet enskilt pluggande till provet

                                                        

 

 

Lektion 20

 • Hörförståelse, läsförståelse
  • tas från lärarhandledningen

 

 

Lektion 21

 • Pluggdel
  • glosor från s. 22-29 TB
  • grammatik s. 28-40 WB

 

Lektion 22-23

Skrivdel

 • skriv brev till Agony Aunt lektion 22
 • byt med kamrat, kamraten skriver svar lektion 23

 

Lektion 24

The importance of looking good s. 38-40 TB

 • lyssna, läs

Tillsammans

 • 42 s. 60 WB hörövning
 • 44 s. 61 WB hörövning

I par

 • 2 A s. 43 WB (worksheet 2 section 2 behövs)
 • 4 s. 44 WB

Lektion 25

Fit and healthy for life, s. 41-43 TB

 • lyssna, läs

Enskilt

 • 5 s. 45 WB
 • 18 s. 51 (worksheet 5 section 2 behövs)

I par

 • 23 s. 53 WB (worksheet 6 section 2 behövs)

Lektion 26

Genomgång perfekt/pluskvamperfekt samt uttryck för många s. 62-66 WB

 • enskilt arbete

Läxa: glosorna som hör till The importance of looking good samt Fit and healthy for life beredda på avancerat förhör

 

Lektion 27

I varje par: den som sitter ytterst läser A day’s wait s. 56-59 TB, den som sitter innerst läser Perfect Kessa s. 68-71 TB ta anteckningar/stödord enligt 6*6 -regeln beredda att under veckan efter redovisa för partnern

Lektion 28

Tidsprepositioner, adverb, there eller it s. 67-74 WB

 • genomgång
 • enskilt arbete

 

Lektion 29-30

Varje par redovisar texterna. Den som för tillfället lyssnar har till uppgift att summera på svenska (bevisa hörförståelse) samt att vara till understöd med stöttande frågor, hjälp med ord och så vidare om den redovisande tappar bort sig


I klassrummet enskilt:

 • alla övningar s. 67-74 WB görs färdiga
 • läs The Olympic Games 54-56 TB och The Body s. 56 TB
 • övning 16 s. 50 WB
 • övning 1 s. 42 WB

 

Lektion 31

Sleep s. 51-53 TB

 • lyssna, läs

I par

 • 25 s. 54 WB (worksheet 8 section 2 behövs)
 • läs och förstå Skin 48-50 TB

 

Lektion 32 -33

Höstterminens sista mer direkt betygsgrundande moment: eleverna tas en i taget ut för att alldeles spontant redovisa om ett tema som de väljer (under en minut). Temana är

 1. sporten i mitt liv
 2. min allmänna syn på en hälsosam livsstil

I klassrummet:

 • 12 s. 48 WB
 • 13 s. 48 WB (inkluderande att läsa Healthy snacks 44-45 TB)

Lektion 34 -35

Se How The Grinch stole Christmas otextad på YouTube (det finns ett par filmvarianter, enligt vad det verkar)

Lektion 36

Betygsprat HT en i taget, utvärdering

 

Lektion 37

Planering ut

Förklaring runt att section 2 kommer att testas (de avslutande testerna) tidigt under vårterminen

Enskilt:

 • 36 s. 58 WB

I par

 • 28 s. 55 WB
 • 29 s. 55 WB

 

Lektion 38

Texterna The importance of looking good s. 38-40 TB, Fit and healthy for life s. 41-43 TB, Skin s. 48-50 TB och Sleep 51-53 TB gås igenom igen (någon lyssnas, någon läses enskilt, krav på att läsa högt för varandra i par minst en text)

Genomgång av att dessa texter ska användas i diskussion - roller tilldelas (någon är en hårdsatsande elitidrottare, någon mer måttlig, någon datanörd som sover alldeles för lite och försvarar sin livsstil …)

 

Lektion 39- 40

Diskussionsövning genomförs

Enskilt pluggande till provet på section 2

 

Lektion 41

Pluggande till provet section 2

 

Lektion 42

Hör och läsförståelse

Lektion 42

Grammatik - och glosdelen av provet section 2

(perfekt, pluskvamperfekt, tidsprepositioner, adverb, there/it; motsatsord, sätta in ord i luckor, synonymer)

 

Lektion 43

Skriftlig översättning till svenska (text om rökning, konstruerad av Berndt le Clerq vt. 2015)

sista delen av provet till section 2

 

Lektion 44

Global warming s. 78-79 TB

 • lyssna, läs

What can YOU do to help? s. 80 TB

 • läs i par, diskutera

I par:

 • 7 s. 80 WB
 • 8 s. 80 WB
 • 14 s. 82 WB (worksheet 4 section 3 behövs)

Lektion 45

Save the rainforests! s. 82-83 TB

 • lyssna, läs

Enskilt

 • 6 s. 79 WB

 

I par

 • 44 s. 91 WB
 • 13 s. 81 WB (worksheet 3 section 3 behövs)

Lektion 46

Recycling s. 88-89 TB

 • lyssna, läs

I par

 • 3 s. 77 WB
 • some och any s. 97-98 WB

Läxa: glosorna i gula rutan s. 89 samt ha läst på Recycling noga

 

Lektion 47

Why veggie? s. 86-87 TB

 • lyssna, läs

I par

 • 42 s. 90 WB (worksheet 8 section 3 behövs)
 • den ena läser Green Cars 84-85 TB, den andra A green day s. 92-93 TB skriv tre frågor om texten man läst, byt med varandra, hitta svaren på frågorna

Lektion 48

Avancerat förhör

Enskilt

 • läs Greenpeace 94 TB, översätt skriftligt

Förbered på diskussion runt vegetarianism veckan efter. Läraren delar ut roller (vegan och fanatiker, ”flexitarian” med intresse för näringslära och matlagning, konservativ person som betraktar grönsaker som kaninmat men som emellertid inte röker … )

 

Lektion 49- 50

Diskussion om vegetarianism en grupp i taget

I klassrummet: den som sitter ytterst i varje par läser All summer in a day s. 98-101 TB, den som sitter innerst läser What do you really need? s. 102-105 TB. Använd Internet för att hitta fakta om författaren bakom texten. Redo att presentera sin text och författare för partnern veckan efter (6*6 stödord). Partnern visar hörförståelse genom att skriva summering på svenska, är till understöd med frågor/ord om den redovisande stakar sig.

 

Lektion 51-52

Genomgång om genitiv s. 103-104 WB, påhängsfrågor s. 105-106 WB

Ett par i taget redovisar texterna

I klassrummet

 • arbete med s. 103-106 WB

 

Lektion 53

Provinstruktioner ut

 

Läs Tea for four s. 90-91 TB i grupper om 4 (indelade i roller) - läraren lyssnar

Kom igång med att plugga till provet

 

Lektion 54

Enskilt pluggande till provet

 

Lektion 55

Prov grammatik (genitiv, påhängsfrågor, some/any, mus/have to) samt att skriva en A4 (relativt fria tyglar) om sin egen syn på miljön och individens ansvar

 

Lektion 56

Hör- läsförståelse

 

Lektion 57

Hörövningar (samt diskussion i par)

 • 53 WB (worksheet 9 section 3 behövs)
 • 54 WB

I grupper om 4

 • 52 s. 95 Wb

Lektion 58

Villkorsbisatser s. 101-102 WB, brukar/brukade 107-108 WB

 • genomgång
 • övningarna enskilt

Enskilt om färdig:

 • läs Fresh air will kill you 97-96 TB

 

Lektion 59

I par

 • 49 s. 94 WB

 

 

Lektion 59-60

Uppsats om utrotningshotat djur, processkrivning, del 1

Faktablad på svenska delas ut (tre olika djur) eleverna skriver för hand sin uppsats, ordbok och översättningsprogram tillåtna

 

Lektion 61

I par

 • 49 s. 94 WB

 

Lektion 62

Processkrivning steg 2: skriv den andra versionen av uppsatsen, på vars första version läraren satt ett betyg och rättat, men bara markerat vad som är fel, inte skrivit till rättningar. Betyg ges på version 1, version 2 och själva utvecklingsprocessen.

 

Lektion 63

USA s. 124-125 TB

 • lyssna, läs

I par:

 • en läser igenom The first people s 126 TB. , den andra A mix of people s. 128 TB
 • gör tillsammans 20 s. 117 WB
 • återberätta texten man läst för sin kamrat

 

Lektion 64

 • Some dates to remember in American history 130-131
 • lyssna, läs

Enskilt:

 • läs Famous Americans 116-117 TB
 • - 10 s. 114 WB

          Provinstruktioner ut, börja plugga

 

Lektion 65

Enskilt pluggande

 

Lektion 66

Prov

 Famous Americans s. 116-117, USA s. 124, The first people s. 126-127, A mix of people s. 128 TB, Some dates to remember in American history s. 130-131 TB - fakta, glosor (luckor, motsatser, synonymer), skriva fem egna meningar om en känd person

 

Lektion 67

American sports s. 118-119 TB

 • lyssna, läs

Enskilt

 • läs American traditions 134-137 TB
 • 11 s. 114 WB
 • 18 s. 116 WB

I par

 • 2 s. 111 WB

 

Lektion 68- 69

Diskussion vad tycker man om, vad tycker man inte om i den amerikanska livsstilen. Understöttande frågor: vad tror man att övervikten som är ett folkhälsoproblem i USA beror på? Är det sunt hur det fungerar med idrott?

 

Lektion 70

I varje par som man sitter

 • den som sitter ytterst läser Karolina Garcia: Los Angeles 112-113 TB den som sitter innerst läser Christopher Watson: Boston s. 114-115 TB presentera muntligt den som man har läst om för partnern (berätta i han/hon-form)
 • 9 s. 113 WB
 • 19 s. 116 WB (worksheet 8 section 3 behövs)

 

Lektion 71-72

Se Murderball (film om USA:s lag i rullstolsrugby och deras möte med Kanada)

Enskilt betygsprat

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: