Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Världens katastrofer v.2-6

Skapad 2016-01-11 12:41 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förstå bakgrunden - vad det är som händer - konsekvenserna med perspektiven socialt och ekonomiskt (sh), miljö (ge).
Grundskola 7 Geografi Samhällskunskap
Geografi och samhällskunskap kan vi läsa på många olika sätt. Svårast är det att se helheten och förstå hur allting "hänger ihop" med hjälp av de kunskaper vi fått. Då gäller det att kunna se samband mellan natur, kultur och människa.

Detta arbetsområde består av en gruppuppgift och en enskild uppgift med fokus på olika katastrofer runt om i världen. Katastroferna delas in i kategorier och underkategorier som läraren förser eleverna med. Under arbetsområdet kommer vi lära oss att föra loggbok på vårt arbete.

Innehåll

Material

Hemsidor

 • SO-rummet
 • NE.se
 • Nyhetsmedier så som DN.se, SVT.se, aftonbladet.se och expressen.se.

Böcker

 • Böcker du får du av din lärare
 • Böcker som finns att låna på biblioteket

Genomgångar

 • Keynote
 • Film

Glöm inte att föra egna anteckningar under genomgångarna och filmerna.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Ur det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Uppgifter

Vi kommer under de två första veckorna att jobba med en gruppuppgift som redovisas muntligt via keynote. Gruppuppgiften kommer innehålla beskrivningar på sambandet mellan människa, natur och kultur sett utifrån olika aspekter som exempelvis ekonomi.

Vi kommer sedan jobba med en individuell uppgift som blir en fördjupning av den typ av katastrof som vi jobbat med i grupperna. Denna uppgift har mycket fokus på förebyggande och efterarbete i förhållande till naturkatastrofer.

Under arbetets gång kommer eleverna att föra loggbok över sitt arbete.

Bedömning

Det vi kommer att bedöma är följande:
 • Din grundläggande kunskaper om er katastrof
 • Hur du använder dig av centrala ord och begrepp inom geografin 
 • Hur du resonerar kring orsaker och konsekvenser om er katastrof
 • Vilka kunskaper du har om länder och platser i valda områden
 • Hur du söker olika källor, arbetar källkritiskt med dem och diskuterar deras trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: