Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test vatten

Skapad 2016-01-11 13:04 i Kideus förskola Fristående förskolor
Vi starde upp med expriment med vatten
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Vatten eftersom det är något som finns i barnens vardag.Vatten finns i olika form såsom is, snö, dimma, ånga etc. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till
exmpel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi utgår från experiment från NTAlådan. (NTA:natur och teknik för alla)

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment
- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)
- Målarfärg
- Kallt-varmt

¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: