Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi vt 16

Skapad 2016-01-11 13:31 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Energi och energikällor i ett arbete inom NO och SO.
Grundskola 9 Fysik Geografi Kemi
Energi och energikällor.

Bedöms med

- skriftligt test v. (fysik)

- Laboration v. (fysik)

- Debatt v. (fysik/ke/ge)

Innehåll

Syftet


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Matriser

Fy Ke Ge
Energi

Test

F
E
C
A
Energi
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om energi.
Du har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva detta område med viss användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta område med relativt god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.

Projektarbete

F
E
C
A
Resonemang (Ge)
Föra resonemang kring hållbarhetsfrågor utifrån perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Du har ännu inte visat din förmåga att resonera kring orsaker och följder .
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Förslag på lösningar (Ge)
Ger exempel på lösning
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning.
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar.
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Samtala om och diskutera (Fy/ke)
Förmågan att kunna samtala om och diskutera frågor som rör energi.
Du har inte visat din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi. Du skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling (Fy/ke)
Förmågan att föra resonemang kring hur människans användning av energi påverkar miljön och förmågan att visa på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling .
Du har ännu ej nått kunskapskravet för E.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ge exempel på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Du kan ur olika perspektiv redogöra för fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Laboration

F
E
C
A
Planering
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du kan genomföra undersökningen utifrån en given planering.
Du kan formulera en egen planering som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera en egen planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomförande och resultat
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du kan genomföra undersökningen utifrån en färdig laborationshandledning. Du använder utrustningen på ett godtagbart sätt samt redovisar ett fullständigt resultat.
Du kan genomföra undersökningen utifrån din egen planering. Du använder utrustningen på ett korrekt sätt samt redovisar resultatet i enklare tabellform.
Utvärdering av laboration
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du drar en slutsats utifrån ditt resultat och använder resultatet för att motivera slutsatsen.
Du förklarar hur resultatet kan förutsägas med hjälp av ämnenas värmekapacitet. Du kan ge förslag på felkälla som kan få mätningen att variera.
Du förklarar hur resultatet kan förutsägas med hjälp av ämnenas värmekapacitet. Du kan ge förslag på felkälla och hur den kan åtgärdas för att uppnå ett tydligare resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: