Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Why Free Time Is Important

Skapad 2016-01-11 13:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi tränar på att skriva en text som innehåller: Rubrik/Title Stycken/Paragraphs Tydliga svar på minst tre olika frågor Få eller inga stavfel Tempusform - nutid.
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

På väg mot
E
C
A
Redogöra, diskutera och agera
Du kan följa instruktionen och skriva en text enligt den beskrivning som du har fått.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
Du kan skriva en text som är lätt att förstå och som har en röd tråd.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
Du kan göra förbättringar av din text efter att din lärare gett dig tips.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: