Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy vt 2016 vecka 2-8

Skapad 2016-01-11 13:40 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
I det här kapitlet får du möta berättelser och texter om magiska världar, händelser och förtrollade saker.Här får lära dig att skriva en typisk fantasyberättelse och du får skriva en insändare.
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Kunskapskrav

MUNTLIGT BERÄTTANDE

- Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.

LYSSNA

-Kunna förstå texters budskap.

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:fantasyböcker

-Kunna analysera och formulera egna tankar om textens innehåll:miljöanalys, personanalys och textanalys

-Kunna resonera om hur information kan och får användas:källkritik

SKRIVA

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: fantasyberättelse

-Kunna använda regler för språkriktighet: subjekt och predikat

-Kunna skriva texter med språklig variation:parallellhandling

-Kunna skriva texter med tydligt innehåll:insändare

TALA

-Kunna anpassa språket efter olika syften:argumentation

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Fantasy år 5 vt 2014

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsa
Du läser fantasy-berättelser med flyt. Du använder lässtrategin frågor till texten på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser fantasy- berättelser med gott flyt. Du använder lässtrategin frågor till texten på ett ändamåls-enligt sätt.
Du läser fantasy- berättelser med mycket gott flyt. Du använder lässtrategin frågor till texten på ett ändamåls- enligt och effektivt sätt.
Läsa
Kunna kommentera texters innehåll
Genom att du kommen- terar texters innehåll och centrala delar med viss koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse.
Genom att du kommen- terar texters innehåll och centrala delar med relativt god koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse
Genom att du kommen- terar texters innehåll och centrala delar med god koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse
Kunna förstå texters budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra väl- utvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap.
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande
Genom att du gör utvecklade sammanfatt-ningar av de muntliga berättelserna och kommen-terar centrala delar med viss koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse.
Genom att du gör enkla, kronologiska sammanfatt-ningar av de muntliga berättelserna och kommen-terar centrala delar med viss koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse.
Genom att du gör väl utvecklade sammanfatt-ningar av de muntliga berättelserna och kommen-terar centrala delar med viss koppling till samman- hanget visar du grund- läggande förståelse.
Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll. Miljöanalys
Du kan göra en miljöanalys på ett enkelt och till viss del utvecklat sätt.
Du kan göra en miljöanalys på ett relativt tydligt och utvecklat sätt.
Du kan göra en miljöanalys på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Kunna analysera och formulera och egna tankar om texters innehåll. Person- analys.
Du kan göra en person- analys på ett enkelt och till viss del utvecklat sätt.
Du kan göra en person- analys på ett relativt tydligt och utvecklat sätt.
Du kan göra en person- analys på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys
Du kan analysera texter på ett relativt och tydligt sätt.
Du kan analysera texter på ett relativt och och utvecklat sätt.
Du kan analysera texter på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva
Fantasyberättelse
Du kan skriva en fantasy- berättelse med ett begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en fantasy. berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en fantasy- berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Insändare
Du kan skriva en insändare med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en insändare med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en insändare med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skriva
Olika texter med språklig variation
Du kan skriva texter med parallell-handling med viss språklig variation.
Du kan skriva texter med parallell- handling med förhållande-vis god språklig variation.
Du kan skriva texter med med parallell-handling med god språklig variation.
Skriva
Träna uttryck
Du kan skriva texter med viss språklig variation genom att använda olika uttryck.
Du kan skriva texter med förhållande-vis god språklig variation genom att använda olika uttryck.
Du kan skriva texter med god språklig variation genom att använda olika uttryck.
Skrivregler
Subjekt och predikat
Du använder grund-läggande regler för subjekt och predikat med viss säkerhet.
Du använder grund-läggande regler för subjekt och predikat med relativt god säkerhet.
Du använder grund-läggande regler för subjekt och predikat med god säkerhet.
Information
Källkritik
Du kan till viss del resonera om källkritik och du har viss säkerhet i hur den kan användas.
Du kan relativt väl resonera om källkritik och du har relativt god säkerhet i hur den kan användas.
Du kan resonera välutvecklat om källkritik och du har god säkerhet i hur den kan användas.
Presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: fotografera
Du kan presentera en texts budskap genom att fotografera så att text och bild samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan presentera en texts budskap genom att fotografera så att text och bild samspelar på ett ändamåls- enligt sätt.
Du kan presentera en texts budskap genom att fotografera så text och bild samspelar på ett ändamåls-enligt och effektivt sätt.
Tala
Argumenta-tion. Kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätt- håller sam- talet.
Du kan anpassa språket i en argumenta-tion till viss del med anpassning till syfte och mottagare.
Du kan anpassa språket i en argumenta-tion med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan anpassa språket i en argumenta-tion med god anpassning till syfte och mottagare.

Ny rubrik

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: