Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 - läsutveckling

Skapad 2016-01-11 13:41 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Läsa, läsförståelse, skriva
Grundskola 4
...

Innehåll

Syfte (Lgr 11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättninga att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlihet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska elverna möta samt får kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. i mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska elverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvaärlden

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Konkreticering av målen

Du ska utveckla din förmåga att:

• Läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återge handling muntligt och skriftligt

• Läsa enklare fakta texter och kunna ta ut viktig fakta

• Läsa lyrik anpassat för din ålder och resonera runt betydlesen

• Hitta strategier för att läsa olika sorters texter

• Läsa och följa enklare instruktioner

Viktiga begrepp: Läsförståelse Ordförståelse Studieteknik

Arbetssätt

Eleverna får möte olika sorters skönlitterära texter för egen läsning och genom högläsning Eleverna sammanfattar lästa texter Eleverna skriver egna- och svarar på frågor till texter Eleverna sökläser efter olika fakta i enklare faktatexter i första han i samband med vårt nuvarande geografiämne - Sverige och Sveriges landskap. Eleverna diskuterar i grupp om händelser, betydelser och syften med och i olika texter. Eleverna läser enskilt ca 20 minuter varje dag i klassrummet. Eleverna läser hemma varje dag Eöeverna besöker skolans bibliotek varje vecka för att låna böcker Eleverna besöker bokbussen varannan vecka för att låna böcker

Arbeten som rör läsning och läsförståelse görs: enskilt, tillsammans med en kompis i grupp

Bedömning

Detta kommer din lärare att bedöma:

Jag kommer att titta på din förmåga att återberätta läst skönlitteratur muntligt och skriftligt

Jag kommer att titta på din förmåga att läsa och samla in fakta för att skapa egna faktatexter.

Jag kommer att titta på din förmåga att läsa och följa kortare instruktioner i olika arbetsböcker.

Jag kommer att titta på din förmåga att läsa högt enskilt, i små eller stora grupper

Jag kommer att titta på din förmåga att svara på frågor till olika sorters texter

Jag kommer att titta på din förmåga att i bild, text eller i drama återskapa händelser och känslor som du läst

.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: