Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6, matematik: Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2016-01-11 13:46 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
LPP baserad på Matteborgen
Grundskola 6 Matematik
Det här arbetsområdet har två delar:

1. Hur man kan använda koordinatsystem för att till exempel visa sambandet mellan vikt och pris för lösviktsgodis.

2. Hur man kan sammanfatta och jämföra undersökningar genom att använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med det här arbetsområdet under ungefär fyra veckor. Vad du ska ha lärt dig och vilka uppgifter du kan jobba med i står i bedömningsmatrisen "Mål och uppgifter för arbetsområdet".

Måste jag göra alla uppgifter?
Det viktigaste är inte att du gör alla uppgifter i boken, utan att du uppnår målen för arbetsområdet. Samtidigt är det viktigt att tänka på att repetition gör så att du blir säkrare och kommer ihåg bättre. Dessutom är det viktigt att du träna på att skriva ner dina lösningar så att du blir säker på att lösa uppgifter skriftligt på ett tydligt sätt.

Om du är mycket säker på uppgifterna på en sida kan du nöja dig med att göra den/de svåraste uppgifterna och hoppa vidare till nästa sida. Annars rekommenderar jag starkt att du gör alla uppgifter.

Hur vet jag om jag har uppnått ett mål?
Ett bra sätt att lära dig på är att redovisa målen för arbetsområdet för en klasskamrat. Om du känner dig säker på redovisningen kan du själv klicka i det målen i matrisen nedan, annars behöver du träna mer eller be någon om hjälp.

Facit
Det är viktigt att du rättar dina uppgifter med hjälp av facit minst en gång i veckan, så att du inte lär dig fel utan att märka det. Facit finns här.

Diagnosen
När du är klar med gröna kursen gör du diagnosen. Visa upp den för din mattelärare när du är klar. Om du har lyckats bra på diagnosen jobbar du vidare med röda kursen. Om du är osäker på en eller flera uppgifter pratar du med din mattelärare och får hjälp med att repetera.

 

Examination

 Mer information kommer.

Lärresurser

Matriser

Ma
Mål och uppgifter för arbetsområdet

Mål
Sidor att arbeta med för att nå målen
Grundläggande mål
1 - Läsa av och sätta ut koordinater i ett koordinatsystem.
s. 100-102
2 - Rita linjer i koordinatsystem.
s. 103
3 - Kunna visa proportionella samband med hjälp av en tabell och ett diagram. Ex: Det kostar 150 kr per dag att hyra en cykel. Rita en tabell och ett diagram som visar sambandet mellan antal dagar och priset.
s. 104-106
4 - Förstå och använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
s. 107-108
Fördjupningsmål
5 - Mer om samband i diagram.
s. 116-117
6 - Lös problem med lägesmått
s. 118
7 - Räkna med omkrets och area i koordinatsystem.
s. 119

Ma
Generell bedömningsmatris för matematik, kunskapskraven för åk 6.

E
C
A
Problemlösning
Beskriver hur säkert eleven kan lösa enkla problem och hur väl eleven kan resonera om hur rimligt resultatet är.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Beskriver hur väl eleven förstår och kan använda matematiska begrepp och hur väl eleven förstår hur olika begrepp hänger ihop.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Beskriver hur väl eleven behärskar olika matematiska metoder och hur väl metoderna passar till olika typer av uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation och resonemang
Beskriver hur väl eleven kan kommunicera sina kunskaper muntligt och skriftligt samt hur väl eleven kan föra och följa matematiska resonemang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: