Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsutflykt

Skapad 2016-01-11 13:48 i Högbergets förskola Ludvika
Vi har planerat att lära barnen om djur och natur. Även att det ska få träna motoriken.
Förskola

Barnen vill gärna vara ute och vi känner att barnen har behov att röra sig i lite svårtillgänglig terräng. Vi har pratat om skogens djur och barnen vill gärna veta mer.

Innehåll

SYFTE

Syftet är att de ska få uppleva och känna empati för djuren i skogen och även träna grovmotorik.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Vilka mål vill vi jobba mot? Rekommenderar att välja ett läroplansmål från vardera kategori.


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

 Vi har byggt en liten koja av pinnar och mossa med hjälp av barnen . Varje gång vi går till skogen kommer det att vara ett nytt litet djur som har flyttat in i kojan. Och utefter detta pratar vi om djuret. Vi utmanar barnen med frågor  som kan leda till vidare diskussion, sjunger en sång eller berättar en saga kopplat till djuret.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 Vi kommer att dokumentera med bilder och text på väggen i hallen eller i den gemensamma pärmen. Vi dokumenterar även på barnens sidor på unikum.

UPPLÄGG

 Vi kommer att jobba med detta hela året. Vi utvärderar i slutet på terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: