Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2016-01-11 14:03 i Jutarumsskolan Halmstad
Hel och halvtimmar Kvart i och kvart över
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisning

Arbeta med klockans olika visare och vad de visar.

Övningar i häften med klockans heltimmar, halvtimmar och kvartar.

Problemlösning i grupp/enskilt om tid, tex vad klockan visar och när på dygnet man gör olika saker.

Skapa räknesagor i grupp om klockan/tid.

Arbeta med övningar i skolplus och med hjälp av ipads.

Göra egna klockor som finns i bänken.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Bedömning

Du visar att du kan genom att:
Du vet vad klockans visare står för och gör de uppgifter du får. (vilka begrepp finns och förstå innebörden).
Du visar att du kan se klockans olika tider vid heltimmar och halvtimmar då du säger vad klockan är när vi arbetar med den.
(redogöra, förklara och påvisa samband).
Du genomför en problemlösning i grupp/enskilt.(välja strategi, pröva och ompröva, lösa problem).
Du är med och skapar en räknesaga i grupp. (använda begreppen i olika sammanhang, föreslår lösningar).
Du skapar ett diagram i grupp/enskilt om årstider, månader och dagar. (använda begreppen).
Du arbetar med olika övningar i skolplus.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: