Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring/Algebra och mönster

Skapad 2016-01-11 14:14 i Slättaskolan Falun
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Samband och förändring/Algebra och mönster

Denna planering omfattar kapitel tre och fyra i Gammaboken

(sidorna 103-197).

 

Du ska kunna följande:

 

Kapitel 3

Uttrycka andelar i procentform.

Samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform.

Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar.

Beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.

Grunderna i kombinatorik.

Avläsa och rita koordinatsystem.

Om proportionella samband i vardagliga situationer.

Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Kapitel 2

I vilken ordning räknesätten ska utföras.

Teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler.

Förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler.

Konstruera och beskriva mönster.

Teckna och lösa ekvationer. 

Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar.

Exempellösning på små ”silverbords”.

Enskilt arbete i Gammaboken.

Diagnoser för att se vad man ska träna mer på.

Gruppvis problemlösning.

Matematiska spel/tävlingar

 

 

Bedömning:

Dina muntliga svar på frågor.

Dina bidrag till matematiska diskussioner.

Dina skriftliga svar på ”silverbordsen”.

Ditt resultat på provet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: