Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-01-11 14:21 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Geografi
Under vecka 2- 10 kommer vi att jobba med geografi. Under det här arbetsområdet ska vi undersöka människors livsvillkor i olika delar av världen och hur livsvillkoren kan skilja sig åt beroende på länders klimat, naturresurser och hur samhällen är organiserade och fungerar. Varför bor vi där vi bor? Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet? Fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser- finns det ett samband? Vi kommer att fokusera på Europa och dess städer, vatten, öar, berg m.m.

Innehåll

SYFTE

Du kommer att få förutsättningar att kunna utveckla din förmåga att:

 •  analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen
 • undersöka och analysera hur människan, samhälle och natur påverkar varandra i olika delar av världen
 • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, tekniker och kartor.

MÅL

 • Europas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark m.m. och var i Europa de finns och vad de används till. Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och städer.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ojämlika levnadsvillkor i Europa, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

UNDERVISNINGEN

Vi kommer att:

 • genomgångar, filmer
 • diskussioner kring den genomgångna faktan
 • läxor - instuderingsmaterial
 • vi tittar på och jämföra kartor, öva enskilt och i grupp

OBS! Läxan hittar du på classroom!

BEDÖMNING

Skriftligt prov VECKA 10 på namngeografi.

Mer information kommer under arbetets gång.

 

Matriser

Ge
Europa

Rubrik 1

E
C
A
KUNSKAP
Du har enkla kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett enkelt sätt var saker ligger och hur de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur de är.
SAMBAND
Du kan beskriva hur naturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
RESONEMANG
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i de olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i de olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i de olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
BEGREPP
Du kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt
HÅLLBAR UTVECKLING
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: