Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Samhällskunskap åk 6

Skapad 2016-01-11 14:29 i Gantofta skola Helsingborg
Vi arbetar med Demokrati och Hemma i världen under v.2-9.
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Mål för undervisningsområdet

Samhällskunskap-Demokrati

Mål:

 • Veta vad demokrati är, vad betyder det?
 • Veta vad diktatur är, vad betyder det?
 • Veta skillnaden på direkt och representativ demokrati
 • Veta vad som bestäms av kommunpolitikerna
 • Kunna namnen på alla partier i vår riksdag (finns ej med i boken)
 • Veta vad som menas med majoritet
 • Veta vilka som normalt sett bildar regeringen
 • Veta vem som är statsminister och vilka partier som sitter i vår nuvarande regering
 • Veta när den allmänna rösträtten för vuxna infördes i Sverige
 • Hur kan man arbeta för få en fungerande demokrati

 

 

 

Samhällskunskap-Hemma i världen

Mål:

 • Veta var samerna lever
 • Veta vad EU är och vilka som är med i EU
 • Veta vad import och export är
 • Känna till några exempel på handelsutbyte Sverige har med andra länder
 • Veta vad en flykting är
 • Veta vad FN är och vilka uppgifter FN har
 • Känna till några (3-4) av FN:s mänskliga rättigheter
 • Känna till några (3-4) punkter från barnkonventionen
 • Veta vad som menas med i-land och u-land
 • Veta vad man som individ kan göra för att förbättra världen

Så här arbetar vi:

 

Eleverna startar med en tillbakablick på grundlagarna och utgår därifrån med demokratibegreppet.

Vi kommer att ha genomgångar och även gemensamt läsa och bearbeta texterna i samhällskunskapens puls-bok. Vi diskuterar relevanta saker i helklass, smågrupper och även i par. Eleverna kommer också att ha skriftliga uppgifter i samband med varje område. Klassen kommer också att titta på filmer som hör ihop med vad vi jobbar med. Eleverna kommer under områdena få träna sig på att argumentera och ta ställning.

Vi kommer att ha två skriftliga prov.

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap Matris år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällets struktur
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällsstruktur
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Diskutera och värdera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Diskutera och värdera
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett relativt välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Diskutera och värdera
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och föra enkla resonemang kring dem. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och föra utvecklade resonemang kring dem Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och föra välutvecklade, nyanserade resonemang kring dem. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett relativt välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Källor och källkritik
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett relativt välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: