Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2016-01-11 14:34 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Planering för NO åk 1 utifrån NO-boken
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Avsnitt 1

Innehåll:

Årstidsväxlingar. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Avsnitt 2

Arbetssätt:

Film, föreläsningar, diskussioner, arbetsblad, litteratur, läxor, museum.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljö. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar i form av text, bild och andra uttrycksformer.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: