Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2016-01-11 14:53 i Västra Karups skola Båstad
Vad är det som händer när ett ämne som nyss var fast plötsligt kan bli flytande? Det och mycket annat ska vi försöka ta reda på under detta arbetsområde.
Grundskola 6
...

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att vi:

 • har genomgångar och diskussioner där vi använder lämpliga begrepp
 • planerar och genomför olika undersökningar
 • dokumenterar våra undersökningar
 • ser på filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda lämpliga ord och begrepp
 • utföra laborationer på ett säkert sätt
 • dokumentera olika resultat
 • dra slutsatser och jämföra olika resultat
 • planera och genomföra olika undersökningar

Bedömning

Du visar dessa förmågor genom att:

 • du deltar i samtal och diskussioner,ställer frågor och framför egna åsikter och funderingar
 • du följer instruktioner och använder material på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • du dokumenterar dina resultat
 • i arbetet kring ämnet diskutera, jämföra och dra slutsatser om varför resultaten är lika eller skiljer sig åt.
 • på egen hand kunna planera och genomföra en undersökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: