Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, NO, åk3, läsåret 15-16

Skapad 2016-01-11 15:18 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)

I NO ska du få uppleva, undersöka och upptäcka din omvärld på olika sätt!

Innehåll

SYFTE:

Du ska få utveckla din förmåga att:

Använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor som t ex handlar om miljö, hälsa, teknik och energi.

Genomföra systematiska undersökningar.

Använda NO-begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen, människan och samhället.


CENTRALT INNEHÅLL:

I vår undervisning kommer vi att arbeta med följande innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

KONKRETISERADE MÅL:

Du som elev ska kunna:

* utföra enkla fältstudier och observationer som handlar om naturen och människan och vatten.

* ge exempel på egenskaper hos vatten.

* separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

* ge exempel på något djurs livscykel.

* ge exempel på någon växts livscykel.

* ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.

* ge exempel på en näringskedja.

* delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse.

* berätta något om ljud.

* ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.

* beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.

* dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.

*använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, ståndare, pistill,  syre, atomer, molekyler, fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, stelning, smältning, tyngdpunkt, balans, jämvikt.

Matriser

NO
Sof, NO, åk3, läsåret 15-16

Du som elev ska kunna:

Basnivå
Utmaning
utföra enkla fältstudier och observationer som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt luft.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat utföra en enkel fältstudie eller observation.
Du kan mer självständigt utföra en enkel fältstudie eller observation, där du även själv reflekterar genom att t ex ställa frågor.
ge exempel på egenskaper hos vatten
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om vattnets egenskaper.
Du kan berätta något om vattnets egenskaper och koppla det till undersökningar vi har gjort eller verkligheten.
separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan tillsammans i grupp utföra undersökningar med lösningar och blandningar där du arbetar med filtrering eller avdunstning.
Du kan i en problemlösning själv komma på hur du ska separera olika lösningar eller blandningar genom t ex filtrering och/eller avdunstning.
ge exempel på något djurs livscykel.
Du kan enkelt berätta om ett djurs livscykel.
Du kan berätta om ett djurs livscykel där du beskriver lite mer om varje fas.
ge exempel på någon växts livscykel.
Du kan enkelt berätta om en växts livscykel.
Du kan berätta om en växts livscykel där du beskriver lite mer om t ex fortplantning och fröspridning.
ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan ge exempel på några djur och växter i din närmiljö. Du kan också beskriva och berätta lite mer om djuren och växterna.
ge exempel på en näringskedja.
Du kan ge exempel på en enkel näringskedja där några djur och/eller växter hänger ihop.
Du kan ge exempel på en längre näringskedja och kan berätta lite om varför alla börjar med energi från solen.
delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor. Du kan även själv beskriva, berätta och förklara något samband som vi observerat kring detta.
berätta något om ljud.
Du kan berätta enkelt vad ljud är.
Du kan berätta enkelt vad ljud är. Du kan också koppla detta till olika undersökningar med ljud, t ex hur man gör en ton högre, lägre, starkare eller svagare.
ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända. Du kan även berätta lite om varför du tror som du gör.
beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat kortfattat beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan mer självständigt och mer utförligt beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på ett enkelt sätt, t ex i text eller bild och kan berätta något om din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på olika sätt, t ex i text och bild och använder dig av din dokumentation i samtal och diskussioner.
använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, hud, skelett, syre, atomer, molekyler, jordaxel, lutning, dragningskraft, tyngdkraft, gravitation, friktion, bromskraft och balans.
Du kan använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, hud, skelett, syre, atomer, molekyler, jordaxel, lutning, dragningskraft, tyngdkraft, gravitation, friktion, bromskraft och balans.
Du kan använda många begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, hud, skelett, syre, atomer, molekyler, jordaxel, lutning, dragningskraft, tyngdkraft, gravitation, friktion, bromskraft och balans. Du kan även förklara flera begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: