Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta intressen

Skapad 2016-01-11 15:26 i Junibackens förskola Ludvika
Vi vill ta reda på vilka behov och intressen som finns i barngruppen.
Förskola
För att vi ska kunna bestämma ett tema som intresserar barnen och bidrar till deras lärande så är det viktigt att vi först ser till deras förmågor och vad de är nyfikna på.

Innehåll

SYFTE

Barnens inflytande ser vi som en viktig del i vårt fortsatta arbete, därför vill vi kolla av vad de är nyfikna på först.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Vilka mål vill vi jobba mot? Rekommenderar att välja ett läroplansmål från vardera kategori.


Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Dessa kopplingar till läroplanen handlar om språkutveckling. Eftersom det är mot dessa mål vi ska arbeta under läsåret 15/16 så bör minst ett av målen per planering vara med. Plocka bort de mindre prioriterade målen. Lägg gärna till ett mål som just er specifika grupp behöver jobba mot.  

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

Vi som pedagoger kommer att vara extra lyhörda för barns intressen. Vi deltar i barnens lek. Vi erbjuder olika former av aktiviteter såsom exempelvis musik, skapande, snölek och sagor.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att ta bilder och skriva om intressen som vi uppmärksammar. Dokumentationsarbetet kommer att ske kontinuerligt under kommande två veckor.

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När ska vi reflektera över processen?

Under v. 2 och v.3  kommer vi att fokusera på att hitta barnens intressen. Vi kommer att se över vad vi har hittat torsdagen den 21 januari.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: