Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan: ett läsprojekt

Skapad 2016-01-11 15:33 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Ett läsprojekt där vi läser romanen "Ondskan" av Jan Guillou. Vi fokuserar på läsförståelse där vi jobbar utifrån läsförståelsefrågor med koppling till tema, egna erfarenheter, budskap och omvärld.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Ett läsprojekt där vi läser romanen "Ondskan" av Jan Guillou. Vi fokuserar på läsförståelse där vi jobbar utifrån läsförståelsefrågor med koppling till tema, egna erfarenheter, budskap och omvärld.

Innehåll

Tid v 2-19

Preliminärt lässchema (en del veckor försvinner pga. lov och prao): 

Vecka 2-5

Sida: 5-51 (frågor att besvara skriftligt)

Vecka: 6-10

Sida: 51-105 (frågor att besvara skriftligt)

Vecka: 11-14

Sida: 106-196 (frågor att besvara muntligt i grupp, anteckna medan du läser)

Vecka: 15-17

Sida: 196-249 (frågor att besvara skriftligt)

Vecka: 18

Sida: 249-283 (se nedan)

Vecka: 19

Skriftligt läsförståelseprov på sista delen (ca 75 min).

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa romanen "Ondskan". Du kommer kontinuerligt att få jobba med läsförståelsefrågor kopplade till texten, några skriftligt och några muntligt. Kom ihåg att ta del av dokumentet "Att utveckla sina svar" för att kunna besvara frågorna på bästa sätt. 

Efter att vi har läst romanen kommer det vara ett läsförståelseprov. 

För lässchema, se under rubriken "tid". 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån dina svar på läsförståelsefrågorna, ditt deltagande under lektionerna samt läsförståelseprovet.

Kriterierna som bedöms är: (1) läsa med flyt, (2) läsförståelse, (3) tolka och resonera om budskap samt (4) historiska och kulturella sammanhang (se stormatris för mer detaljerad beskrivning). 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: