Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-01-11 15:39 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia

År 1658 var Karl X Gustav en av Europas mäktigaste kungar. Svenskarna kunde kalla Östersjön för "vårt hav", alla större öar i Östersjön var svenska: Öland, Gotland, Bornholm och Åland. Till Sverige tillhörde även Trondheims län, Skåne, Bohuslän, Halland och Blekinge (tidigare delar av Danmark-Norge). I öst var sedan länge Finland, Ingermanland, Estland och Livland svenskt. På kontinenten fanns svenska besittningar runt flodmynningarna Oder, Elbe och Weser. Den största staden i riket var inte längre Stockholm utan Riga. Sverige hade blivit en av Europas ledande länder. Hur kunde den fattiga bondstaten i norr bli en inflytelserik europeisk stormakt? Hur påverkades människorna i Sverige? 

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet får du lära dig om

 • hur Sverige blev en stormakt
 • de många krigen och hur de påverkade vanliga människor
 • hur kungarna blev enväldiga
 • hur adelns makt först ökar men sedan minskar
 • häxjakterna
 • olika människor i det svenska riket

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med Stormaktstiden resten av terminen. Ni kommer att få läsa om Stormaktstiden, se filmer, göra både grupparbeten och enskilda uppgifter. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas kontinuerligt genom de uppgifter du lämnar in. 

Du visar att du:

 • har kunskaper om personer och händelser under Stormaktstiden
 • kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
 • kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor samt att du kan beskriva samband mellan olika tidsperioder. 
 • kan även visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna. 
 • kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och för resonemang om källornas användbarhet
 • kan visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: