Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årsk.5 Good Luck kap.5-8

Skapad 2016-01-11 15:54 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 5 Engelska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I de här kapitlen får du lära dig:
* frågor med do och does
*
jakande och nekande svar
* nekande påståenden
* ange tid (klockan)
* använda go by...
*
beskriva en person
* regelbunden imperfekt
* trafiktermer
* imperfekt av några oregelbundna verb
* adjektivets komparation med ändelser
* ord och uttryck som rör mat och dryck
 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Undervisning/arbetssätt

Läsa engelska texter.
Prata engelska.
Hörövningar
Arbeta med uppgifter i workbook.
Sjunga
Drama- dialoger

Kommer att bedöma/dokumentation

Din förmåga att förstå tydlig talad engelska. Flyt i läsningen och förståelse.
Din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter vi arbetar med.
Din förmåga att kommunicera i tal.
Din förmåga att formulera dig i muntliga och skriftliga framställningar.
Engagemang på lektionerna.


Det bedöms genom:
Observationer och iakttagelser fortlöpande under lektionerna.
Muntliga och skriftliga redovisningar.
Muntliga och skriftliga läxförhör.
Diagnoser

Matriser

En
Engelska årsk.5 Good Luck kap.5-8

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Läsa, läsförståelse (svara på frågor på texter)
Eleven behöver mycket hjälp med att förstå innehållet i texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i engelsk text.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer i engelsk text.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i engelsk text.
Grammatik Imperfekt av regelbundna verb
Eleven kan inte använda imperfekt av regelbundna verb.
Eleven kan till viss del använda imperfekt av regelbundna verb.
Eleven kan använda imperfekt av regelbundna verb.
Do/does
Är mycket osäker på användning av do/does.
Kan till viss del användning av do/does.
Är säker på användning av do/does.
Ange tid. Klockan
Är osäker på att ange tider.
Kan ange tider till viss del.
Är säker på att ange tider.
Förmåga att formulera sig i tal.
Är mycket osäker i muntliga framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och sammanhängande.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i tydlig talad engelska.
Är osäker i att förstå och tolka innehållet i tydlig talad engelska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: