Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9B vårterminen 2016

Skapad 2016-01-11 15:55 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Engelskan vårterminen i nian kommer i stor utsträckning vara indelad i projekt, läroboken används mindre än tidigare terminer. Det stora temat, inom vars ram textläsning, muntlig redovisning, skrivuppgifter och diskussion ryms är andra världskriget. Detta tema både leder fram till och summerar Polenresan. Två viktiga projekt är att enskilt läsa och recensera en valfri bok på engelska samt att i grupper göra en film om sin hemtrakt. De viktigaste betygsgrundande momenten är provet som hör till temat andra världskriget och de delar av nationella provet som genomförs under vårterminen; två muntliga uppgifter där den ena ska räknas som redovisning och den andra som debatt; bokrecensionen; vårterminens processkrivning och filmprojektet. I flertalet av dessa moment är arbetsprocessen om än inte lika viktig som slutresultatet så betydelsefull och det är i största allmänhet viktigt att alla är medvetna om att också lektionsarbete är en del av betyget. Det är viktigt att alltid ha med sig rätt material och arbeta på lektionerna. Läroböckerna måste alltid vara med, liksom datorn, som kommer att användas relativt mycket och på olika sätt under vårterminen.
Grundskola F
Engelskan vårterminen i nian kommer i stor utsträckning vara indelad i projekt, läroboken används mindre än tidigare terminer. Det stora temat, inom vars ram textläsning, muntlig redovisning, skrivuppgifter och diskussion ryms är andra världskriget. Detta tema både leder fram till och summerar Polenresan. Två viktiga projekt är att enskilt läsa och recensera en valfri bok på engelska samt att i grupper göra en film om sin hemtrakt. De viktigaste betygsgrundande momenten är provet som hör till temat andra världskriget och de delar av nationella provet som genomförs under vårterminen; två muntliga uppgifter där den ena ska räknas som redovisning och den andra som debatt; bokrecensionen; vårterminens processkrivning och filmprojektet. I flertalet av dessa moment är arbetsprocessen om än inte lika viktig som slutresultatet så betydelsefull och det är i största allmänhet viktigt att alla är medvetna om att också lektionsarbete är en del av betyget. Det är viktigt att alltid ha med sig rätt material och arbeta på lektionerna. Läroböckerna måste alltid vara med, liksom datorn, som kommer att användas relativt mycket och på olika sätt under vårterminen

Innehåll

Avsnitt 1

 

Onsdag 13/1

Sättsadverb och ordföljd, s. 78-79 WB

Genomgång, enskilt arbete

 

Fredag 15/1

Tillsammans:

 • hörövning 47 s. 76 WB

Enskilt:

LÄXA till 22/1 20 glosor på temat andra världskriget utökat förhör ges

 • the Holocaust – judeutrotningen under andra världskriget
 • the Nazis – nazisterna
 • airforce – flygvapen
 • Navy – flotta
 • declaration of war – krigsförklaring
 • armed forces – krigsmakt
 • casus belli – krigsorsak (ff.a. i officiellt språk)
 • war disabled – krigsskadad
 • officer – officer, befälhavare
 • concentration camp – koncentrationsläger
 • gas chamber – gaskammare
 • tank – stridsvagn
 • torpedo – torped
 • mine – mina
 • attrition – utnötning
 • trench – skyttegrav
 • conquer – erövra
 • Anschluss – från början tyskt ord, används om när Nazityskland lade under sig t.ex. Polen i början av andra världskriget
 • mustard gas – senapsgas
 • Spitfire – typ av brittiskt stridsflygplan i andra världskriget

 

Onsdag 20/1

Verb+-ing-form, possessiva pronomen, s. 81-84 WB

 • genomgång
 • enskilt arbete

 

Fredag 22/1

Kopierad text om fartyget Bismarck

 • lyssna, läs

Förklaring runt skrivuppgiften där man låtsas att man själv har varit på Bismarck

Det förklaras också att detta är vårterminens processkrivning; läraren skriver bara till kommentarer, rättar inte felen; efter sportlovet och vårterminens ”vanliga” prov kommer processkrivningens andra del då alla rättar sin text

Skrivandet påbörjas

 

Onsdag 27/1

Arbete med Bismarcktexten

 

Fredag 29/1

Arbete med Bismarcktexten, den lämnas in vid lektionens slut

 

Onsdag 3/2

Förklaring runt den muntliga uppgiften kring temat andra världskriget. I debattgrupperna ska man en i taget redovisa ett tema. Ingen är denna gång diskussionsledare, utan samtliga lyssnares uppgift är att skriva ner en sammanfattning på svenska av vad man har hört och lämna in den till läraren. Då man själv redovisar tillämpas 6*6-regeln. Temana som fördelas inom varje grupp är:

 • de vita bussarna
 • invasionen av England
 • D-day
 • operation Ökenstorm

Faktasökande (Internet främsta källan för information) påbörjas

 

Fredag 5/2

Förberedelsearbetet för muntlig redovisning andra världskriget fortskrider

 

Onsdag 10/2

Förberedelsearbetet för muntlig redovisning andra världskriget avslutas

Instruktioner till prov 26/2 delas ut

 

Onsdag 17/2

Muntlig redovisning runt andra världskriget i grupper

I klassrummet: plugga till provet

 

Fredag 19/2

Muntlig redovisning runt andra världskriget i grupper

Plugga till provet

 

Onsdag 24/2

Prov

 • grammatik som gåtts igenom under vårterminen
 • ordförråd som hör till temat andra världskriget, även mer allmänt runt krig

                                   

 

Onsdag 9/3

Hör- läsförståelse, del av prov


Fredag 11/3

Debatt runt Polenresan

I klassrummet: version 2 av Bismarcktexten skrivs

 

Onsdag 16/3

Debatt runt  Polenresan

I klassrummet: version 2 av Bismarcktexten skrivs

 

Fredag 18/3

Förklaring runt filmprojektet

 • grupper skapar en film med titeln Life on Rindö eller liknande, där man presenterar sin hemtrakt på liknande sätt som ungdomarna i Life on Scilly gör

 

Debatt runt Polenresan sista grupperna

I klassrummet: varje elev använder dator med hörlurar för att se tre avsnitt av Life on Scilly

 

Onsdag 23/3

Varje elev använder dator med hörlurar till att se tre avsnitt av Life on Scilly

 

 

Onsdag 6/4

Förklara runt bokrecensionen som ska in

 • 1-2 sidor summering av bokens innehåll, ½ sida om författaren, ½ sida om vad man tycker om boken

Låna böcker, påbörja läsning

 

Fredag 8/4

Läsning av valfri bok

Vid behov, använd dator med hörlurar till att se resterande avsnitt av Life on Scilly

LÄXA till 15/4 20 glosor, i första hand sådana som berör filmprojektet utökat förhör ges

 1. archipelago – skärgård
 2. islet- liten ö, holme
 3. islander – öbo
 4. municipality – kommun
 5. home district – hemtrakt
 6. where I grew up – där jag växte upp, min hemtrakt
 7. regiment – (militär)regemente
 8. lot – tomt (amerikanskt engelska)
 9. garden – tomt, trädgård
 10. building site – obebyggd tomt
 11. town hall – rådhus
 12. fortress – fästning
 13. ferry-service – färjetrafik
 14. ferry – färja
 15. peninsula – halvö
 16. woodland region – skogsparti
 17. skogbevuxen – forested
 18. terraced house – radhus (brittisk engelska)
 19. row house – radhus (amerikansk engelska)
 20. the sea-approach to Stockholm – inloppet till Stockholm

 

 

Onsdag 13/4

Förberedelsearbete för nationella prov

Indelning i grupper för filmprojektet, brainstorming inom grupperna

 

Fredag 15/4

Förhör (utökat)

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet

 

Onsdag 20/4

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet

 

Fredag 22/4

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet

 

Onsdag 27/4

Nationellt prov, lektionen utgår (sannolikt)

 

Fredag 29/4

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet

 

Onsdag 4/5

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet

 

Fredag 13/5

Läsning, arbete på recensionen, alternativt arbete med filmprojektet (kan utgå p.g.a. NP)

 

Onsdag 18/5

Bokrecension in

Arbete med filmprojektet

 

Fredag 20/5

Arbete med filmprojektet

 

Onsdag 25/5

Filmprojektet in

Förklaring runt den sista debatten - summering av tre år på Norrbergsskolan

 

Fredag 27/5

Debatt summering av tre år på Norrbergsskolan

 

Onsdag 1/6

Debatt summering av tre år på Norrbergsskolan

 

Fredag 3/6

Betygsprat

Utvärdering

 

Onsdag 8/6

Någon form av matlagning/bakning, helst sådant som äts i de engelsktalande länderna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: