Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning och informationshantering

Skapad 2016-01-11 16:02 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Hur söker, väljer, sållar samt kritiskt granskar man information och hänvisar till källor av olika slag?

Hur planerar och genomför man en muntlig redovisning?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: vad och hur

Eleverna ska få kunskap om hur man söker information från olika källor och värderar dessa. Därefter förbereder de en muntlig redovisning om ett (i stort sett) valfritt ämne. Planering och redovisning genomförs enskilt. Fakta hämtas från böcker, internet, egna erfarenheter och ev. intervjuer. 

Vi kommer i helklass att prata om vad man bör tänka på inför en redovisning, t ex var man kan skaffa information och värdera denna. Vi kommer även att beröra vad man bör tänka på vid redovisningen, t ex olika sätt att minnas det man ska säga och hur kroppsspråket kan påverka redovisningen både för den som talar och den som lyssnar.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Kunskapskrav år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Bedömning

Under lektionstid bedöms hur planering och sammanställning av information görs, t ex tankar kring dina källors trovärdighet och hur du hänvisar till olika källor.

Den muntliga redovisningen bedöms vid redovisningstillfället, t ex upplägg och innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: