Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av tekniska lösningar i samhället

Skapad 2016-01-11 16:07 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Genom att lära dig om teknik ska du utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv omvärld.

Planering av arbetsperioden, 6 lektioner á 70 min.

Innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska arbeta med en teknisk lösning i samhället. Arbetet om den tekniska lösningen ska innehålla det ursprungliga behovet och utvecklingsprocessen från förr fram till hur det fungerar idag.

Du ska arbeta utifrån:

 • Hur en teknisk lösning har ändrats utifrån ett behov.
 • Hur teknikutvecklingen har förändrat lösningen under en tidsperiod.
 • Presentation av ämnesspecifika begrepp.
 • Samverkan mellan olika delar för en effektiv funktion.
 • Resonemang om vilka konsekvenser den tekniska lösningen har fått för oss som individer, för samhället, samt för miljön.
 • Arbetet ska redovisas skriftligt i Google Classroom. Arbetet kommer även under processens gång att följas med inlämnade utkast.
 • Efter inlämningen ska ni läsa tre andra arbeten och bedöma dessa utifrån matrisen. 

Exempel på tekniska lösningar är:

 1. Transport
 2. Livsmedelshantering
 3. Materialteknik
 4. Kommunikationsteknik

Matriser

Tk
Tekniska lösningar

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tekniska lösningar
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver enkelt den tekniska lösningen. Använder till viss del ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver enkelt om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Beskriver relativt väl den tekniska lösningen. Använder till stor del ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver relativt väl om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Beskriver utförligt den tekniska lösningen. Använder ingående ämnesspecifika begrepp när den tekniska lösningen beskrivs. Skriver ingående om hur viktiga delar samverkar i den tekniska lösningen för att uppnå en ändamålsenlig funktion.
Teknikutveckling
Resonera kring drivkrafter för teknikutveckling.
För resonemang i ett led kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För resonemang som till viss del styrks med naturvetenskaplig fakta.
För resonemang i två led med antingen för- eller nackdelar kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För utvecklade resonemang som relativt väl styrks med naturvetenskaplig fakta.
För resonemang i två led med både för- och nackdelar kring den tekniska lösningen samt hur den har förändrats under tid. För välutvecklade resonemang som väl styrks med naturvetenskaplig fakta.
Teknikval
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i ett led om vilka konsekvenser valet av den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i två led med antingen för- eller nackdelar om vilka konsekvenser den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
För resonemang i två led med för- och nackdelar om vilka konsekvenser den tekniska lösningen kan få för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: