Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area år 3

Skapad 2016-01-11 21:14 i Olandsskolan Östhammar
Vi ska lära oss att räkna ut figurers area. Vi ska lära oss och använda oss av begreppen kvadratcentimeter, längd och bredd.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Nu ska vi lära oss om area och hur man räknar ut en figurs area. Rita figurer och mäta med linjal och måttband. Du ska få bekanta dig med de matematiska begreppen längd och bredd. Du ska få träna på begreppen centimeter, meter, kvadratcentimeter samt kvadratmeter och dess förkortingar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Arbetssätt

Vi ska arbeta med area på följande sätt:

 • Muntliga genomgångar och matematiska diskussioner
 • Använda interaktiva läromedel och smartboard
 • konstruera egna figurer genom att mäta och rita
 • Arbeta med area praktiskt och teoretiskt i häften
 • Räkna och skriva

 

Bedömning

Du ska kom att kunna visa dina kunskaper inom area påföljande sett:

 • Du ska koppla multiplikation till hur du kan räkna ut en rektangels area.
 • Du ska kunna mäta med en linjal samt måttband och använda dig av enheterna centimeter och meter.
 • Du ska arbeta enskilt, två och två samt i mindre grupper och tillsammans redogör muntligt för erat arbete kring area..
 • Du ska kunna rita egna figuren samt redogöra hur man räknar ut arean.
 • Du ska kunna använda och förstå begreppet kvadratcentimeter och kvadratmeter samt deras förkortningar.
 • Du ska kunna förklara samt sätta ut begreppen längd, bredd och area.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser

Ma
Area år 3

Kunskapskrav i matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier och metoder
Vid beräkning av area kan eleven välja och använda fungerande strategier och metoder.
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven kan med stöd välja och använda fungerande strategier och metoder vid beräkning av area
Eleven kan vanligtvis välja och använda fungerande strategier och metoder vid beräkning av area.
Eleven kan välja och använda fungerande strategier och metoder vid beräkning av area
Samtal och resonemang
Eleven kan beskriva/visa hur area beräknas och samtala om svarets rimlighet.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven kan med stöd beskriva/visa hur area beräknas och samtala om svarets rimlighet.
Eleven kan vanligtvis beskriva/visa hur area beräknas och samtala om svarets rimlighet.
Eleven kan beskriva/visa hur area beräknas och samtala om svarets rimlighet.
Mäta och konstruera
Eleven kan konstruera en geometrisk figur utifrån given area samt använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven kan med stöd konstruera en rektangel utifrån given area samt använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat.
Eleven kan konstruera en rektangel utifrån given area och med stöd även andra geometriska figurer samt använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat.
Eleven kan konstruera flera geometriska figurer utifrån given area samt använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: