Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 9F "Body & Soul"

Skapad 2016-01-11 22:57 i Viksängsskolan Västerås Stad
Arbete med kapitlet "Body & Soul" i Good Stuff D år 9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Body & Soul - Is plastic surgery ok? Are there secrets you can never tell a soul? Would you like a tattoo? Pierce your tongue? Maybe you will have more thoughts about these questions after this chapter.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Så här kommer vi att arbeta

Lyssna på och läsa texter i textboken.

Gemensamma genomgångar med frågor på texterna samt översätta.

Arbeta med uppgifter till texterna.

Korta skrivuppgifter som är kopplade till texterna.

Repetera grammatik (verbformer)

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Muntlig aktivitet under lektionstid.

Två korta skrivuppgifter.

Skriftlig diagnos.

 

 

Lektionsplanering

v.2       fr: Genomgång  "Jill's Sisters's nose"  + arbeta med uppgifter till.     

v.3       ti: Fortsatt arbete med Jill's Sister's.... övn. F     
                (verbformer)

             fr: Fortsatt arbete med Jill's Sister's... (kort lektion pga 
                 friluftsdag.)

v.4       ti: Stockholmsresa

             fr: Genogång "It Didn't Happen to the Real Me" + arbeta med uppgifter till.

v.5       ti: Fortsatt arbete med "It Didn't Happen to the Real Me"

            fr: Genomgång "Didn't It Hurt?"

v.6        ti: Arbeta i WB med de texter vi gått igenom gemensamt samt arbeta med extrauppgifter till dessa ELLER fortsätt med gula texter på egen hand.

             fr: Förberedelse/repetition för Diagnos på kapitlet 
                 "Body & Soul"

v.7         ti: Tid till förfogande

              fr: Diagnos

 

LÄXOR

v.3: FREDAG Text och glosor till texten "Jill's Sister's Nose". Träna på att läsa texten och översätta den. För att kunna översätta behöver du läsa på glosorna.

v.4: FREDAG Skriva en kort text kopplad till texten "Jill's Sister's..." Uppgiften läggs i bloggen.

v.5: FREDAG Text och glosor till texten "It didn't Happen... ". Träna på att läsa texten och översätta den. För att kunna översätta behöver du läsa på glosorna.

v. 6 FREDAG FREDAG Text och glosor till texten "Didn't It Hurt ". Träna på att läsa texten och översätta den. För att kunna översätta behöver du läsa på glosorna.

v.7: Skriftlig diagnos. Repetera läxorna v3, 5 och 6.

 

 

 

 

 

Matriser

En
Engelska Good stuff "Body & Soul"

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Ny aspekt
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och i innehållet av texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och i innehållet av texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och i innehållet av texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: