Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete "Far och flyg"

Skapad 2016-01-12 09:48 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Tid

Denna PP kommer vi att arbeta  med under hela terminen, veckorna 3-22

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt

Under denna termin kommer ni att få arbeta tematiskt. Vi kommer fiktivt att ansöka om en praktikplats i ett spansktalande land och arbeta utefter en röd tråd där vi börjar med att skriva ett CV, skriva ett personligt brev, genomföra arbetsintervjuer med varandra, planera vår resa till det nya landet och bjuda över familjen/kompisarna på en semestervecka. 

Under temat kommer vi att arbeta med ordförråd kopplat till de olika områden vi behandlar; personbeskrivningar, intressen, skola/studier, arbetsliv (yrken), brev (start/slut), åsikter, klockan, veckodagar, månader, årstider, flygplats, bokningar, boende, beskrivning av länder och traditioner.

Vi kommer att repetera grammatik vi redan lärt oss; presens. Vi kommer också att gå igenom ny grammatik i form av artiklar, perfekt, futurum, possessiva pronomen, genitiv och gerundium.

 

Grovplanering: 

 • V. 3-4 - CV
 • V. 4-7 - Personligt brev
 • V. 8-11 - Intervjuer
 • V. 12-16 - Planera resan
 • V. 17-22 - Planera veckosemester 

 

Examinationer:

 • V. 7 -  Hörförståelse och läsförståelse
 • V. 8 - Skriftlig
 • V. 11 - Filma intervjuer
 • V. 16 - Muntlig examination, läsförståelse. 
 • V. 20 - Muntlig examination, hörförståelse. 
 • V. 21 - Skriva brev

Bedömning

Det som bedöms är hur du:
- deltar i samtal om välbekanta ämnen
- skriver enklare texter
- förstår muntliga och skriftliga instruktioner, berättelser och beskrivningar. 

Bedömningsunderlaget kommer att bestå av:
- muntliga uppgifter
- hörförståelser
- skriftliga uppgifter
- läsförståelser
- din lektionsinsats (delaktighet, ansvar, interaktion under lektionerna)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: