Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 8 , Islam och Judendom, vt-16

Skapad 2016-01-12 09:59 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi ska under tre veckor arbeta med judendom och islam, och i viss mån kristendom. Vi ska lära oss om de olika religionernas grunder och dess betydelse för människor i olika tider och på olika platser. Vi kommer att arbeta enskilt men också i grupp där vi diskuterar och jämför religioner och olika syn på religiösa levnadsregler.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Konkretisering av mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Arbetssätt

För att du ska få möjligheter att nå de olika målen, kommer vi i skolan att ha genomgångar där vi berör det centrala innehållet.

 • Vi kommer att ha diskussioner och skrivövningar för att träna och kunna reflektera med egna ord runt de centrala begreppen.
 • Du ska delta aktivt i diskussioner och övningar.
 • Du ska redovisa dina kunskaper kring arbetsområdet både muntligt och skriftligt.
 • Du ska läsa och besvara frågor skriftligt.

Bedömning

Du kommer fortlöpande bli bedömd under arbetets gång muntligt och skriftligt. Vecka 4 har vi den avslutande skriftliga redovisningen.

Matriser

Re
Religion åk 8 , Islam och Judendom

1
2
3
Beskriva och förklara
Du når ännu inte målen
Du har baskunskaper om judendom och islam. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om judendom och islam. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om judendom och islam. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Analys/diskutera
Du når ännu inte målen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Analys
Du når ännu inte målen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger samman med varandra på ett enkelt sätt
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger samman med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger samman med varandra på ett välutvecklat sätt.
Resonera, argumentera
Du når ännu inte målen
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: