Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk i Sverige

Skapad 2016-01-12 10:07 i Lorensberga 4-6 Ludvika
I Sverige har vi fem offeciella minoritetsspråk och i det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i dessa.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska Bild
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? Det är också så att barn har rätt att få undervisning i skolan på dessa språk. I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, dessa heter Romani, Mieänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska. Sedan har vi också teckenspråk som är ett minoritetsspråk. När vi jobbar med det här arbetsområdet kommer vi titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter med mera. Vi kommer på religionen att inrikta oss lite mot den samiska religionen. På bildlektionerna kommer vi studera och analysera de olika minoritetsspråkens konstbilder.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att visa en powerpoint och film  för varje språk. Vi kommer att öva oss att föra anteckningar och sammanfatta det vi fått till oss via powerpoint och filmer. Ni kommer arbeta i grupper med att ta reda på fakta om de olika minoritetsspråken.

På bildlektionerna ska ni välja någon konstbild från något av språken och analysera för att sedan göra en parafras (en ny bild med ett nytt uttryck)

På religionen kommer vi se filmer/powerpoint och lära oss om samisk religion samt läsa text.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka nationella minoritetsspråk det finns Sverige, lite om samisk religion och de olika språkens kulturer. Det kan också vara bra att vara medveten om att det i Sverige finns männsikor som pratar andra språk än svenska och som dessutom har rätt att till exempel få undervisning i dessa språk.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du söker fakta, hur du väljer vilken fakta du använder. Hur du sammanställer din fakta och redovisar den. Du kommer också bli bedömd på kunskapsredovisningen om du har lärt dig något om de olika minoritetsspråken.

Din förmåga att förstå budskap i konstbilder samt hur du gör en egen tolkning av denna.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar erat arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Sedan får du i den muntliga redovisingen visa att du kan redovisa inför en grupp, där kanske du kan använda dig av en tankekarta eller stödord. Sist så får du också visa vad du lärt dig om de olika minoritetsspråken genom en kunskapsredovisning.

Du ska kunna presentera din bild (parafras) för några kompisar och berätta hur ditt arbete gått till.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: