👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 1-2

Skapad 2016-01-12 10:55 i V Bodarna skola Alingsås
Idrott och hälsa är ämnet där vi rör oss mycket och på olika sätt. Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa.
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
Du kommer under idrottslektionerna bl.a. att få lära dig hur man hittar med hjälp av karta, hur man är rädd om naturen, hur man får bättre kondition och tar hand om sin kropp, hur man anpassar sig till andra kompisar i lekar och idrotter och hur du lär dig att röra dig i takt till musik.

Innehåll

Syfte med ämnet

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Eleven skall ha färdigheter och kunskaper om:

Undervisning

Använda kroppen och röra oss på olika sätt tex träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa, klättra, genom lekar och genom att använda olika redskap.

För att träna samarbete skall vi ha samarbetsövningar, två och två men också i grupper.

Leka tillsammans med andra, spela bollspel och andra ”lagsporter”.

Vi rör oss i takt till musik på olika sätt.

Vi provar olika aktiviteter som tex idrott (ex friidrott, simning), utevistelser (ex skogspromenader, pulkaåkning).

Lära oss avslappning tex i samband med aktiviteter.

Kunskapskrav

Detta ska bedömas

Elevens förmåga att:

 • utföra olika rörelser med kontroll, ex kullerbytta, hoppa hopprep, balansgång.
 • delta i olika aktiviteter och våga prova nya saker
 • samarbeta med andra, visa hänsyn, följa reglerna och kunna hantera en förlust när vi leker eller spelar något.
 • röra sig till musik.
 • känna till allemansrätten och känna till väderstrecken på en karta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6