Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur funkar min kropp?

Skapad 2016-01-12 11:11 i Brearedsskolan Halmstad
Eleverna kommer i samband med olika aktiviteter stanna upp och fundera och samtala kring kopplingen mellan idrott och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Eleverna kommer under några veckor samtala kring fysisk förmåga och vad som händer i kroppen under olika rörelser. Vi kommer även arbeta med förståelsen för begrepp som "syreupptagningsförmåga", "motion", "kondition", "kapacitet" osv.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål/bedömning:

- Jag kan samtala om egna upplevelser vid fysisk aktivitet.

- Jag kan resonera kring hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

-  Jag kan beskriva hur man kan förebygga skador.

- Jag kan anpassa aktiviteten beroende på om jag är utomhus eller inomhus.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: