Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 6

Skapad 2016-01-12 11:17 i Apalbyskolan Västerås Stad
Samband och förändring Planering av kap 3, Gamma år 6
Grundskola 4 – 6 Matematik
Grundskola F-9

Planering av kap 3 i Gamma år 6

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • uttrycka andelar i procent
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultat vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikhet och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita korrdinatsysytem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • prioriteringsreglerna

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

 • genomgångar
 • eget arbete
 • gemensamma diskussioner
 • Läxa varje vecka

Se planering v. 2 - v. 8, i bloggen

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner
 • Matematiska diagnoser
 • Prov
 • Läxor och läxförhör

Tidsram

Arbetet kommer att pågå v. 2 - v. 8, enligt planering, se klassens blogg.

Matriser

Ma
Matte år 6 "Samband & Förändring"

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
Mål 130 , 1. Omvandla decimalform- bråk- procentform
Mål 175, 2 Förkorta och förlänga bråk
Mål 205, 3 Sannolikhet
Mål 181, 4a Beräkna delen när procenttalet är känt
Mål 180, 4b Procentsatsen: delen/det hela
Mål 180, 4c Procentsatsen: delen/det hela
Mål 209, 5 Koordinatsystem och grafer till funktioner
Mål A, 6 proportionalitet
Mål 171, 7 prioriteringsreglerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: