Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2016-01-12 11:30 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Tid

Vi kommer genomföra momentet Hälsa och livsstil under veckorna 4-8.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Arbetssätt

Eleverna kommer att få prova på olika aktiviteter fokuserade på kondition och styrka. De ska utifrån dessa aktiviteter reflektera och diskutera hur eleverna upplever sig själva ur ett hälsoperspektiv. Vi kommer att samtala om vad kondition och styrka är samt hur man kan förbättra dessa faktorer och vilken inverkan de kan ha på vår hälsa. 

Vi utför såväl vanliga som mindre vanliga aktiviteter för att ge eleverna en större förståelse för att hälsan kan förbättras på många olika sätt. 

Eleverna kommer även att få en genomgång i risker fysisk aktivitet kan föra med sig, hur de uppkommer och hur man kan förebygga dessa samt information kring akuta och överbelastningsskador som kan uppkomma i och med fysisk aktivitet. 

I slutet av momentet kommer eleverna att få skapa ett eget fyspass utifrån de kunskaper de fått med sig under kursens gång. De ska sedan reflektera kring uppbyggnaden av sitt pass, vad som fungerat bra och vad de skulle ändra på. De kommer även att reflektera kring hur dessa aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

Bedömning

Eleverna kommer att visa sina kunskaper i de reflektionsövningar vi har i slutet av lektionerna då de ska utvärdera dagens aktiviteter och hur dessa kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleverna visar även kunskaper då de skapar sitt eget fyspass och de reflektioner som är anknutna till den uppgiften. 

De kommer även att ha ett skriftligt prov i slutet av perioden då de får möjlighet att beskriva risker som uppkommer med fysisk aktivitet samt hur man kan förebygga och undvika de mer vanliga skador som är förknippade med idrott. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: