Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2016-01-12 11:31 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under de kommande veckorna kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva dikter.
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Målet

Eleverna lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av dikter.

Innehåll

Ur läroplanen

Centralt innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  • Muntliga presentationer för olika mottagare
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
  • Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Genomförande

Arbetet pågår i ca 4 veckor. Eleverna får läsa olika typer av dikter. Vi läser dikter och jobbar med att förstå dem men vi tittar också på deras uppbyggnad och gör en liten analys av dem. Vi läser dikterna högt så att vi kan höra hur de låter. Här diskuterar vi dikternas uttal, betoning och satsmelodi. Eleverna tränar på att skriva olika typer av dikter. Det gör de dels tillsammans men också på egen hand. Eleverna läser upp dikterna för varandra. Vi kommer också att titta på den finska nationalskalden Runebergs diktning i samband med firandet av hans dag.

Bedömning

Eleverna får ge kommentarer på varandras dikter. De ska titta på om det finns rytm och rim i dikterna. Eleverna kan återberätta hur de tolkar varandras dikter. Finns det en handling? Vad väcker dikten för tankar och känslor hos läsaren?

Läraren ger feedback på elevernas dikter och presentation.

 

Matriser

Ml
Dikter

Dikter

E
C
A
Aspekt 1
Läsförståelse
  • Ml  E 6
  • Ml  E 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Ny aspekt
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: